ČLÁNOK
Kabinet schválil materiál so zmenami v bankovom odvode
24. júna 2020

Zmeny v bankovom odvode smerujú do parlamentu. Vláda v stredu totiž schválila materiál, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia. V rámci neho rozšírila finančné opatrenie na zmiernenie vplyvov koronakrízy o opatrenie v oblasti osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií, ktoré sa týka úhrady odvodu zo strany bánk a pobočiek zahraničných bánk. O zmenách bude parlament rokovať v skrátenom legislatívnom konaní.

Navrhuje sa, aby bankové domy nemuseli uhradiť splátky odvodu podľa zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií až do konca roka 2020, teda splátky za tretí a štvrtý štvrťrok. Povinnosť uhradiť splátky odvodu za prvý a druhý štvrťrok nie je týmto zákonom dotknutá. Cieľom je prispieť k stabilite finančného sektora a zabezpečiť dostatočné zdroje bánk na financovanie obnovy ekonomiky po skončení pandémie Covid-19.

Zástupcovia rezortu financií a bánk ešte v pondelok na spoločnej tlačovej konferencii informovali o dohode. Podpísali spoločné memorandum k programu Rozvojový fond Slovenska výmenou za zmeny v zákone o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií. Doteraz banky ročne platili približne 150 mil. eur v rámci bankového odvodu, avšak prostriedky sa nedali v ekonomike použiť. Na základe memoranda sa z vyzbieraných peňazí z odvodu vezme miliarda eur a vloží sa do Rozvojového fondu Slovenska. Prostriedky sa budú môcť použiť v rôznych štátnych projektoch. Banky sa zároveň zaviazali, že ročne investujú pol miliardy do úverov pre štátne projekty a ročne navyše investujú jednu miliardu eur pre úvery ľuďom a firmám.

V zmysle memoranda by mala byť bankám od 1. júla 2020 zrušená povinnosť platiť bankový odvod. A banky sa zaväzujú, že v rámci svojich schvaľovacích procesov, týkajúcich sa účtovných období 2019 až 2022 vrátane, navrhnú svojim akcionárom len vyplatenie dividend najviac do výšky čistého zisku daného účtovného roka zníženého o sumu rovnajúcu sa 0,2 % výšky pasív banky, vypočítaných podľa zákona o osobitnom finančnom odvode so stavom pasív k 30. júnu 2020. Táto povinnosť sa nevzťahuje na pobočky zahraničných bánk. Banky teda počas obdobia štyroch rokov ponechajú na Slovensku významnú časť svojho zisku vo forme navýšenia kapitálu pre posilnenie schopnosti úverovania ekonomiky.

Banky platia od tohto roka na Slovensku dvojnásobne vyšší bankový odvod, a to 0,4 percenta z hodnoty pasív bánk vykazovaných v súvahe. V roku 2019 to bolo 0,2 percenta. Zároveň sa platnosť odvodu rozšírila aj na nasledujúce roky, hoci pôvodne sa mal od roku 2021 osobitný odvod zrušiť. Osobitný odvod platia banky na Slovensku od roku 2012. Banky okrem toho platia aj odvod do rezolučného fondu a Fondu ochrany vkladov, ktoré sú určené na podobné účely ako banková daň.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS