ČLÁNOK
Kabinet schválil konečný návrh Partnerskej dohody 2014 – 2020
16. februára 2014

Vláda na stredajšom zasadnutí schválila s pripomienkami definitívny návrh Partnerskej dohody SR na roky 2014 až 2020. Ide o základný dokument, na základe ktorého bude Slovensko využívať peniaze Európskej únie (EÚ) v novom sedemročnom programovom období. Pripomienky však podľa hovorkyne podpredsedu vlády pre investície Silvie Belešovej nemajú zásadný charakter. Vicepremiér pre investície Ľubomír Vážny, ktorý zodpovedá aj za využívanie eurofondov, má predložiť návrh Partnerskej dohody Európskej komisii (EK) na proces formálneho schvaľovania do konca februára. Dokument by mal byť ešte prerokovaný s komisiou a upravený na základe jej prípadných pripomienok do 15. júna.

Slovensko plánuje v súčasnom období eurofondov využiť z Kohézneho fondu a štrukturálnych fondov EÚ spolu 15,3 mld. eur. Na projekty v hlavných šiestich operačných programoch je z európskych zdrojov určených 13,6 mld. eur. Najviac peňazí má využiť Operačný program Integrovaná infraštruktúra, a to 4,037 mld. eur, Kvalita životného prostredia 3,157 mld. eur, Výskum a inovácie 2,227 mld. eur, Ľudské zdroje 2,038 mld. eur, vrátane 72,18 mil. eur na zamestnanosť mládeže, Integrovaný regionálny operačný program 1,862 mld. eur a Efektívna verejná správa 278,45 mil. eur. Technická pomoc má vyčlenené zdroje EÚ v objeme 169,07 mil. eur a Program rozvoja vidieka 1,545 mld. eur po transfere z druhého do prvého piliera.

Okrem toho na menšie programy európskej územnej spolupráce so susednými štátmi je vyčlenených 223,37 mil. eur, na investície do infraštruktúry v rámci fondu CEF (Nástroj prepájania Európy) 743 mil. eur, pre Jadrovú elektráreň Jaslovské Bohunice 225 mil. eur. Investície do poľnohospodárstva, prírodných zdrojov a vidieka by mali dosiahnuť 4,69 mld. eur. SR môže z rozpočtu EÚ v rokoch 2014 až 2020 získať celkovo okolo 20 mld. eur a odviesť do neho 6,78 mld. eur.

„V medzirezortnom pripomienkovom konaní bolo k Partnerskej dohode zaslaných 645 pripomienok, z toho 336 zásadných. Počas vyhodnotenia sa zapracovalo 87 pripomienok. Z uvedeného počtu pripomienok bolo 370 z rezortov, z toho 119 zásadných a 62 akceptovaných,“ uviedla pre agentúru SITA Belešová. Naviac pripomienok zaslal Klub 500, a to 108, z toho 103 zásadných a počas rozporových konaní bolo prijatých a zapracovaných 41 pripomienok. „Pripomienky boli rôzneho charakteru, keďže ide o dokument, ktorý v zásade pokrýva všetky oblasti národného hospodárstva a keďže tento dokument je základom pre programové obdobie 2014 – 2020,“ dodala Belešová.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS