ČLÁNOK
Kabinet s pripomienkami schválil druhé Sulíkove Kilečko
2. februára 2022

Podnikatelia na Slovensku sa môžu tešiť na ďalšie zmeny. Vláda totiž v stredu s pripomienkami schválila balík opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia pod názvom Kilečko 2. Zmeny by mali platiť od mája tohto roku. „Hlavným cieľom zákona je všestranná podpora podnikateľského sektora pomocou opatrení napomáhajúcich oživeniu ekonomiky v čase nasledujúcom po útlme spôsobenom pandémiou koronavírusu, odbúravanie nadmernej regulačnej záťaže a uľahčovanie podnikania v rôznych oblastiach hospodárstva,“ zdôvodňuje ministerstvo v predkladacej správe.

Z takmer 2 500 podnetov, ktoré Ministerstvo hospodárstva SR dostalo od podnikateľov, sa do materiálu napokon dostalo 198 opatrení. Z toho 101 bolo premietnutých v návrhu uznesenia vlády alebo v paragrafovom znení navrhu zákona, a ďalších 97 sa rezortu hospodárstva podarilo presadiť prostredníctvom pripomienok uplatnených v pripomienkovom konaní alebo dohodou na plnení vlastnou legislatívou vecne príslušného gestora.

Ako po rokovaní vlády uviedol minister hospodárstva Richard Sulík, Kilečko 2 výrazne zlepšuje podnikateľské prostredie na Slovensku. „Je tam síce veľa drobných, ale veľmi konkrétnych zlepšení, a dokopy to spraví svoje,“ zhodnotil. Štátny tajomník rezortu hospodárstva Ján Oravec doplnil, že schválením tohto balíka vyslala vláda veľmi pozitívny signál smerom k podnikateľom, že má záujem zlepšovať podnikateľské prostredie.

Kilečko 2 podľa neho obsahuje 198 opatrení, ktoré sú v kompetencii 12 ministerstiev a piatich vládnych agentúr. Rokovali o nich spoločne približne 15 mesiacov. Oravec zároveň potvrdil, že už začínajú pracovať na treťom balíku opatrení.

Ministerstvo hospodárstva vyberalo zmeny, ktoré vytvárajú priaznivejšie podnikateľské prostredie, avšak zároveň nemajú významný vplyv na rozpočet verejnej správy. „Väčšina zmien spočíva v úprave takých povinností podnikateľov, ktoré zakladajú neúmerné administratívne či nepriame finančné náklady. Príčinou je ich komplikovanosť, duplicita, ale tiež v praxi vyhodnotená absencia relevancie či účelnosti,“ konštatuje rezort v dôvodovej správe k zákonu.

Súčasťou opatrení je napríklad zníženie počtu dní uskladnenia elektromera po výmene (z pôvodne 60 dní na 30 dní), zrušenie predkladania evidencie sťažností podľa zákona o energetike či zníženie administratívnej záťaže týkajúcej sa povinného zverejňovania cenových návrhov u regulovaných subjektov. Ďalej by sa malo zaviesť právo dodávateľa elektriny či plynu započítať vzniknutý preplatok voči ostatným pohľadávkam podľa zmluvy.

Zdobrovoľniť by sa malo zostavenie účtovnej závierky podľa IFRS pre vybrane obchodne spoločnosti a zrušiť podmienka zamestnávania minimálne 10 zamestnancov v stálom pracovnom pomere potrebná na vydanie oprávnenia na distribúciu alkoholických nápojov v spotrebiteľskom balení. Zaviesť by sa mala možnosť predaja bezdymových tabakových výrobkov a elektronických cigariet cez internet či predlziť oprávnenie živnostenského úradu na zrušenie živnosti v prípade jej nevykonávania dlhšiu dobu, a to z dvoch na štyri roky od jej založenia.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 11. 2022

USD 1,038 0,004
CZK 24,367 0,025
GBP 0,859 0,000
HUF 411,330 2,000
CAD 1,386 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS