ČLÁNOK
Kabinet prijal koncepciu finančnej kontroly vo verejnej správe
24. októbra 2000

Rozpočtové prostriedky, zdroje z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia na financovanie rôznych projektov a rozpočtových potrieb budú mať jednotný systém kontroly. Vyplýva to z Koncepcie vnútornej finančnej kontroly vo verejnej správe, ktorú prerokovala a s pripomienkami schválila vláda na svojom stredajšom zasadaní.

Podľa slov ministerky financií Brigity Schmögnerovej režim finančnej kontroly by mal byť rovnaký bez rozdielu na to, či ide o prostriedky domácich daňových poplatníkov, alebo daňových poplatníkov z únie. Novou črtou v koncepcii je zavedenie kontroly „ex ante“ a požiadavky na auditovanie. Koncepcia prináša tiež rozšírenie kompetencií Ministerstva financií SR v rámci kontroly nakladania s rozpočtovými prostriedkami. „V súčasnosti sa v nadväznosti na koncepciu buduje kontrolný úrad, ktorý bude mať na starosti kontrolu zdrojov z EÚ,“ dodala ministerka.

Koncepcia prináša odporúčania na zlepšenie v legislatívnej, inštitucionálnej, personálnej, technickej a organizačnej oblasti systému finančnej kontroly. V súčasnosti parlament prerokúva zákon, ktorý zahŕňa rozšírenie kontroly NKÚ na prostriedky z EÚ.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 2. 2024

USD 1,081 0,001
CZK 25,380 0,049
GBP 0,856 0,000
HUF 387,980 0,300
CAD 1,462 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS