ČLÁNOK
Kabinet prijal koncepciu finančnej kontroly vo verejnej správe
24. októbra 2000

Rozpočtové prostriedky, zdroje z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia na financovanie rôznych projektov a rozpočtových potrieb budú mať jednotný systém kontroly. Vyplýva to z Koncepcie vnútornej finančnej kontroly vo verejnej správe, ktorú prerokovala a s pripomienkami schválila vláda na svojom stredajšom zasadaní.

Podľa slov ministerky financií Brigity Schmögnerovej režim finančnej kontroly by mal byť rovnaký bez rozdielu na to, či ide o prostriedky domácich daňových poplatníkov, alebo daňových poplatníkov z únie. Novou črtou v koncepcii je zavedenie kontroly „ex ante“ a požiadavky na auditovanie. Koncepcia prináša tiež rozšírenie kompetencií Ministerstva financií SR v rámci kontroly nakladania s rozpočtovými prostriedkami. „V súčasnosti sa v nadväznosti na koncepciu buduje kontrolný úrad, ktorý bude mať na starosti kontrolu zdrojov z EÚ,“ dodala ministerka.

Koncepcia prináša odporúčania na zlepšenie v legislatívnej, inštitucionálnej, personálnej, technickej a organizačnej oblasti systému finančnej kontroly. V súčasnosti parlament prerokúva zákon, ktorý zahŕňa rozšírenie kontroly NKÚ na prostriedky z EÚ.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 3. 2021

USD 1,187 0,007
CZK 26,417 0,114
GBP 0,857 0,006
HUF 367,190 0,900
CAD 1,504 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS