ČLÁNOK
Kabinet prerokoval návrh reštrukturalizácie vybraných bánk
22. októbra 1999

Návrh prvej etapy predprivatizačnej reštrukturalizácie vybraných bánk, ktorý na svojom štvrtkovom rokovaní prerokovala vláda SR, obsahuje okrem iného návrh vytvorenia špecializovanej konsolidačnej agentúry do 15. novembra tohto roku. Táto agentúra by mala podľa materiálu prevziať klasifikované úvery doteraz sústreďované v Konsolidačnej banke, š.p.ú., Bratislava (KBB).
Základné imanie agentúry je stanovené na 1 mil. Sk, pričom najväčším akcionárom má byť Ministerstvo financií SR kontrolujúce 24 %. Po 19 % by mali mať KBB, Všeobecná úverová banka (VÚB), Slovenská sporiteľňa (SLSP) a Investičná a rozvojová banka (IRB). Predložený materiál sa týka predovšetkým reštrukturalizácie VÚB a SLSP.
V prvej etape reštrukturalizácie sa zvýši základné imanie SLSP a VÚB jeho navýšením ministerstvom financií. Zároveň sa z týchto bánk presunie časť klasifikovaných úverov. Na klasifikované úvery, ktoré ostanú v bankách (približne 20 %) budú vytvorené opravné položky. Ako minulý týždeň informoval štátny tajomník MF Viliam Vaškovič, vo VÚB bude základné imanie zvýšené do 10,2 mld. Sk a vo SLSP do 4,9 mld. Sk. Z VÚB sa presunú na Konsolidačnú banku, alebo na novozriadenú konsolidačnú agentúru, pohľadávky vo výške 45 mld. Sk a zo Slovenskej sporiteľne 22,8 mld. Sk. Táto fáza privatizácie nebude mať podľa Vaškoviča v budúcom roku fiškálny dopad na rozpočet.
Podľa štátneho tajomníka do konca roka bude pripravený systém, na akých princípoch bude konsolidačná agentúra pracovať s pohľadávkami. Mala by fungovať 3 až 5 rokov počas reštrukturalizácie. Tieto pohľadávky budú kryté štátnymi úvermi týchto bánk a a štát na ne presunie štátnu záruku. Straty tejto agentúry budú hradené dlhodobými štátnymi obligáciami (10 až 15 rokov). Podľa Vaškoviča rokovania so Svetovou bankou sú v pokročilom štádiu. Vaškovič minulý týždeň tiež uviedol, že súčasný projekt reštrukturalizácie bankového sektora nerieši presun klasifikovaných úverov IRB do Konsolidačnej banky, preto bude v najbližšej dobe pripravený nový projekt.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS