ČLÁNOK
Kabinet poskytol ŽSR štátnu záruku za úver 225 mil. USD
1. júla 1999

Úver je predrokovaný s Európskou investičnou bankou (EIB), pričom by sa mal realizovať už v priebehu júla. Na tlačovej konferencii počas rokovania vlády to uviedol minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Gabriel Palacka.

Minister Palacka spomenul konkrétne vnútorné opatrenia železníc zamerané na úsporu nákladov. ŽSR by mali podľa neho znížiť dĺžku železničnej siete, prehodnotiť množstvo železničných tratí, ako aj zredukovať tarifné body. Do roku 2002 by sa mal pomer prevádzkových nákladov bez odpisov k prevádzkovým tržbám bez dotácií dostať na hranicu 100 %. Železnice by taktiež mali zvýšiť svoju výkonovú produktivitu práce prepočítanú tonokilometrami na jedného zamestnanca zo súčasných 336 000 na 400 000 v roku 2002.

Dotácie zo štátneho rozpočtu pre ŽSR by mali klesnúť zo súčasných 5,8 mld. Sk na 1,7 mld. Sk v roku 2007. ŽSR by mali tiež znížiť straty v osobnej doprave. V súčasnosti pokrývajú tržby z osobnej dopravy len 16 % nákladov, v roku 2002 by to však malo byť 30 % a v roku 2004 zhruba 50 %. Slovenské železnice by mali počítať s poklesom počtu pracovníkov o 2000-3000 ročne. V roku 2007 by tak malo mať Slovensko podľa ministra Palacku fungujúce železnice s 30 000 zamestnancami. Upozornil, že bez účasti štátu nie je možná činnosť ŽSR. Na otázku či je vláda schopná uhradiť ŽSR straty z dopravy vo verejnom záujme v tomto roku, minister nevedel ešte odpovedať. Vláda však existenciu tohto záväzku uznáva.

ŽSR v tomto mesiaci už získali úver od Investiční a poštovní banky Praha v objeme 2,2 mld. CZK na základe vládnej garancie. Ide o jednoročný úver, pričom úverové podmienky umožňujú túto pôžičku predčasne splatiť po polroku alebo predĺžiť termín splatnosti až do troch rokov. Úroková sadzba je stanovená na úrovni trojmesačného PRIBORu s maržou 500 bázických bodov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 10. 2023

USD 1,047 0,006
CZK 24,494 0,034
GBP 0,868 0,001
HUF 386,730 1,870
CAD 1,437 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS