ČLÁNOK
Kabinet je pripravený navýšiť podporu pre závod PSA v Trnave
23. septembra 2003

Kabinet je pripravený v prípade potreby navýšiť prostriedky na podporu výstavby automobilky PSA Peugeot Citroën v Trnave. Toto je zohľadnené aj v dodatku k zmluve o investičnej spolupráci medzi vládou, mestom Trnava a automobilkou, ktorú podpíše s predstaviteľmi PSA v utorok. Ako po mimoriadnom pondelkovom rokovaní vlády informoval minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Pavol Prokopovič, cieľom dodatku je najmä urýchlenie výstavby automobilky v Trnave oproti pôvodnému termínu dokončenia.

Ako uviedol štátny tajomník rezortu financií Vladimil Podstránsky, vláda rozhodla, že v prípade potreby navýši prostriedky súvisiace s výstavbou PSA o 408,5 mil. Sk. „Tieto prostriedky nebudú určené vo výdajoch štátneho rozpočtu na rok 2004, ale budú viazané z iných okruhov rozpočtu,“ dodal. V tejto sume sú však podľa Podstránskeho zohľadnené všetky možné navyšovania, ako je napríklad dopad zvýšenia dane z pridanej hodnoty, náklady spojené s činnosťou spoločnosti Trnavainvest a iné navyšovania súvisiace s výstavbou závodu.

Dodatok tiež rieši presun štátnej pomoci medzi rokmi 2004 až 2006, ktorý si vyžiada plánované urýchlenie výstavby. Podľa Prokopoviča sa tiež zmení spôsob financovania napojenie elektrickej prípojky ku hranici pozemku areálu PSA v Trnave. Výstavbu prípojky zrealizuje SEPS ako vlastnú investíciu v objeme 386 mil. Sk. Ako dodal Prokopovič, v dodatku je zapracovaná aj požiadavka PSA, podľa ktorej začne so stavebnými prácami až po nadobudnutí právoplatnosti všetkých potrebných povolení k výstavbe a po schválení štátnej pomoci. „Je tu obava zo strany zahraničného investora, aby sa administratívne nenaťahoval čas na získanie súhlasu Úradu pre štátnu pomoc,“ uviedol Prokopovič. Podľa ministra by úrad svoj súhlas mohol vydať do konca septembra.

Na základe podmienok Európskej únie (EÚ) pre štátnu pomoc pre investície, je podľa šéfa rezortu dopravy potrebné „oslobodiť“ štátnu pomoc, ako aj pomoc zo štrukturálnych fondov EÚ od zdanenia. Preto podľa neho dôjde k zakotveniu týchto potrieb tak v súčasnosti platnom zákone o daniach z príjmu, ako aj v pripravovanom novom zákone. Dodatok tiež mení spôsob prevodu podielu v spoločnosti Trnavainvest na PSA Peugeot Citroën. „Ten by sa mohol zrealizovať už v priebehu pár dní po podpísaní dodatku,“ dodal Prokopovič.

Základné investície francúzskej automobilky do výstavby závodu v Trnave budú predstavovať 700 mil. eur. Celkové výdavky SR na plnenie záväzkov voči investorovi sa odhadujú na 6,5 mld. Sk. Prínos investície vo verejných financiách by mal predstavovať 9,5 mld. Sk a jej návratnosť sa očakáva do šiesteho mesiaca roku 2006. Peugeot by mal zvýšiť export Slovenska o 100 mld. Sk ročne. Priamo vytvorí investor 3 až 4 tis. nových pracovných miest. Plochu, ktorú PSA požaduje by malo tvoriť 190 hektárov základnej plochy a 109 hektárov príslušnej plochy na podpornú infraštruktúru.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2020

USD 1,174 0,005
CZK 27,007 0,027
GBP 0,917 0,001
HUF 362,050 1,030
CAD 1,563 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS