ČLÁNOK
Kabinet by mal spečatiť predaj IRB
31. októbra 2001

Vládny kabinet by mal definitívne rozhodnúť o osude Investičnej a rozvojovej banky, a.s. (IRB). Očakáva sa schválenie jej predaja jedinému vážnemu záujemcovi o banku, ktorým je maďarská OTP Bank. Podľa najnovších informácií chce maďarská banka kúpiť 92,55 % akcií IRB za 700 mil. Sk. Táto suma predstavuje 526,115 mil. Sk za štátny 69,56-percentný podiel a 173,885 mil. Sk za 22,99-percentný podiel Slovenskej poisťovne.

Podmienkou kúpy IRB zo strany OTP je prevzatie štátnych záruk vládou SR za úvery, ktoré IRB poskytla Slovenským elektrárňam, a.s. v plnom rozsahu. Fond národného majetku zároveň poukáže do IRB prostriedky v objeme 259 mil. Sk na kompenzáciu daňových nedoplatkov za roky 1994 a 1995. Štát sa tiež zaviaže odškodniť OTP Bank v prípade budúcich daňových nedoplatkov a sankcií súvisiacich s činnosťou IRB pred dňom uzavretia transakcie. Súčasne bude ručiť za záväzky banky z prehratých súdnych sporov okrem tých, ktoré sa platia z viazaného účtu, ktorý na tento účel vznikne. IRB bude musieť zároveň podpísať dohodu so Slovenskou konsolidačnou a Konsolidačnou bankou, ktoré potvrdia neexistenciu nárokov voči IRB v súvislosti s reštrukturalizovanými úvermi alebo nárokov zo spolupráce pri vymáhaní dlhov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS