ČLÁNOK
K verejnému obstarávaniu sa pristupuje nezodpovedne
20. marca 2001

Uplatňovanie nových postupov a metód verejného obstarávania zastihlo väčšinu obstarávateľov nepripravených, keď k obstarávaniu pristupovali nezodpovedne. Ako povedala predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Rozália Molnárová, každé tretie šetrenie uskutočnené v minulom roku odhalilo porušenie predpisov. Zákon sa pritom porušoval vo všetkých oblastiach verejného obstarávania.

Ako dodala, nemožno presne odhadnúť sumu prostriedkov, ktoré vďaka činnosti úradu ušetril štátny rozpočet. ÚVO má totiž možnosť zasiahnuť do obstarávania inštitútom námietok už počas tendra pred uzavretím konečnej zmluvy. Ako ďalej R. Molnárová upozornila, pripravovaný inštitút centrálneho obstarávania, známy pod pojmom spoločné obstarávanie viacerých obstarávateľov, by umožnil úsporu priemerne 7 % rozpočtovaných nákladov, čo predstavuje zhruba 2 až 5 mld. Sk. Podľa Molnárovej by však táto úspora mohla vzrásť až na 10 až 15 %. Pri väčších nákupoch je totiž možné dojednanie lepšej kúpnej ceny a zníženie administratívnych nákladov s potrebou menšieho počtu kvalifikovaných zamestnancov.

Úrad v súčasnosti pripomienkuje tzv. malú novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorá by mala priniesť aj inštitút tzv. podprahového obstarávania, ktoré by zabezpečovalo právny rámec pre obstarávané projekty s nákladmi menšími ako 500 tis. Sk. V súčasnosti totiž zasahuje len do obstarávania nad túto hranicu. Ako Molnárová ďalej uviedla, v návrhu sa tiež uvádza, aby boli zvýhodnení dodávatelia, ktorí zamestnávajú handicapovaných zamestnancov alebo Rómov a odsúdených.

ÚVO v minulom roku uložil pokutu v dvoch prípadoch. Ministerstvu zahraničných vecí uložil pokutu vo výške 400 tis. Sk v prípade Palugyayovho paláca v Bratislave a Mestskej časti Ružinov pokutu vo výške 100 tis. Sk za námestie pred hotelom Dukla. V minulom roku však boli podané aj súdne podania a prokurátorské upozornenia proti ÚVO, keďže úrad má stále nedoriešenú procesnú stránku vybavovania námietok.

Podľa hodnotiacej správy úrad v minulom roku celkovo prijal 559 písomných žiadostí o metodické usmernenie, z ktorých bolo ku koncu roka vybavených 551. ÚVO v minulom roku dostal 157 podaní smerujúcich k výkonu dohľadu, z toho je 106 vybavil a 51 zostalo rozpracovaných. Evidoval tiež 124 podaní smerujúcich k začatiu správneho konania, z toho ku koncu roka vybavil 113 spisov a 11 zostalo rozpracovaných. Úrad nepredložil žiadny návrh na určenie neplatnosti zmluvy súdom.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS