ČLÁNOK
K ultimu septembra znížila akciová spoločnosť Plastika Nitra svoj zisk takmer na polovicu, keď vykázala kladný hospodársky výsledok 22,448 mil. Sk
23. októbra 1998

K ultimu septembra znížila akciová spoločnosť Plastika Nitra svoj zisk takmer na polovicu, keď vykázala kladný hospodársky výsledok 22,448 mil. Sk, zatiaľ čo za rovnaké obdobie minulého roka to bolo 41,876 mil. Sk. Hoci si podnik udržal minuloročnú úroveň prevádzkového zisku, ktorý dosiahol 99,837 mil. Sk, výrazne sa prehĺbila strata z finančných operácií. Tá sa takmer zdvojnásobila na 57,533 mil. Sk. Plastika Nitra eviduje za tri štvrťroky 1998 výrobu 1,206 mld. Sk, čo predstavuje jej pokles o vyše 7 %. Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb klesli o viac ako 10 % na necelých 1,054 mld. Sk. Cudzie zdroje (643,013 mil. Sk) sa na pasívach spoločnosti podieľali 39,2 %, v roku 1997 to bolo 30,7 %. Ešte výraznejšie vzrástla úverová zaťaženosť podniku z minuloročných 30,1 % na 43,1 % k ultimu septembra. Objem bankových úverov a výpomocí dosiahol 423,049 mil. Sk. Spoločnosť znížila svoje vlastné imanie z 1,011 mld. Sk v roku 1997 na tohtoročných 980,994 mil. Sk. Základné imanie ostalo nezmenené vo výške 692,75 mil. Sk. Plastika dosiahla vlani čistý zisk 43,47 mil. Sk. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa znížil zhruba o 10 mil. Sk. Plastika pritom v minulom roku predala vlastné výrobky za 1,554 mld. Sk pri objeme výroby tovaru 1,709 mld. Sk. Vývoj zisku okrem zvýšenia cien vstupov negatívne ovplyvnilo aj zavedenie dovoznej prirážky a dovozné depozitá. Predmetom činnosti spoločnosti je výroba výrobkov, polotovarov a kompletizačných prvkov z plastov, výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely, sprostredkovanie obchodu s výrobkami z plastov, strojmi a technickými potrebami.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 8. 2022

USD 1,020 0,009
CZK 24,460 0,080
GBP 0,844 0,003
HUF 398,600 6,300
CAD 1,317 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS