ČLÁNOK
K ultimu septembra vykázal Chemolak, a.s., Smolenice hrubý zisk 105,437 mil. Sk
15. októbra 1998

Za rovnaké obdobie minulého roka dosiahla spoločnosť zisk 111,551, medziročne sa teda jeho hodnota znížila o 5,5 %. Hoci podnik eviduje vyše dvojnásobný pokles straty z finančných operácií na 13,815 mil. Sk, zaznamenal aj zníženie prevádzkového zisku. Jeho hodnota sa medziročne znížila o 16,6 % na 119,403 mil. Sk. Výroba Chemolaku dosiahla za deväť mesiacov 1,068 mld. Sk, čo zodpovedá takmer 15-percentnému poklesu. O viac ako 15 % sa následne znížili aj tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb na necelých 1,036 mld. Sk. Chemolak Smolenice eviduje ku koncu septembra bilančnú sumu 1,703 mld. Sk, čo znamená jej 6-percentný pokles. Takmer o 10 % sa pritom znížili obežné aktíva spoločnosti na 859,993 mil. Sk, pri 14-percentnom poklese krátkodobých pohľadávok na úroveň 524,086 mil. Sk. Cudzie zdroje sa na celkových pasívach podniku podieľali 45,2 %, v rovnakom období minulého roka to bolo 47,2 %. Naopak, v dôsledku 14,5-percentného rastu objemu bankových úverov na 426,607 mil. Sk sa úverová zaťaženosť podniku zvýšila z minuloročných 40,9 % na 46,5 % v tomto roku. Spoločnosť o 4,2 % znížila svoje krátkodobé záväzky na 343,341 mil. Sk. Chemolak eviduje vlastné imanie 916,9 mil. Sk, základné imanie predstavuje 501,62 mil. Sk. Najvyšší podiel na predaji Chemolaku majú farby, laky a riedidlá. Podnik sa chce orientovať na ponuku náterových látok a náterových systémov na výrobu s ekologickým pozadím a zvýšiť objem predaja vodou riediteľných systémov, polyuretánových a epoxidových náterových látok, vodou rozpustných a práškových náterových látok. Spoločnosť vyváža približne polovicu svojej produkcie. Za minulý rok spoločnosť dosiahla čistý zisk 60,456 mil. Sk, v predchádzajúcom roku to bolo 77,769 mil. Sk. Čistý zisk na akciu tak klesol o 34,52 Sk na 120,52 Sk. K 26. februáru 1998 mal Istrofin, a.s. 25-percentný podiel na majetku spoločnosti, Druhá strategická, a.s. bola 20-percentným vlastníkom a Prvá strategická sa na základnom imaní podieľala 10%. Sedempercentným akcionárom Chemolaku bola Všeobecná úverová banka a po 5% majú Goyo Holdings Co. Limited, Mellenium Holdings Co. Limited a Blomos Holding Co. Limited.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 5. 2024

USD 1,088 0,004
CZK 24,655 0,078
GBP 0,851 0,000
HUF 382,780 1,920
CAD 1,482 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS