ČLÁNOK
K ultimu septembra VSŽ so stratou 2,164 mld. Sk
29. októbra 1999

VSŽ, a.s., Košice vykázali za deväť mesiacov tohto roka neaudítovanú a nekonsolidovanú stratu na úrovni takmer 2,164 mld. Sk, kým za rovnaké obdobie minulého roka spoločnosť ešte dosiahla zisk v objeme 683,248 mil. Sk. Prevádzkový hospodársky výsledok spoločnosti predstavoval 147,417 mil. Sk, v minulom roku bol výrazne vyšší v objeme 2,243 mld. Sk. Finančná strata spoločnosti sa oproti deviatim mesiacom minulého roka takmer zdvojnásobila, keď v tomto roku dosiahla takmer 1,644 mld. Sk. Vyplýva to z výsledkov hospodárenia zverejnených spoločnosťou.

Tržby za predaj tovaru dosiahli za deväť mesiacov tohto roka 35,351 mld. Sk, čo predstavuje oproti rovnakému obdobiu minulého roka pokles o 16,3 %. Zvýšenie však spoločnosť zaznamenala v prípade tržieb za predaj vlastných výrobkov a služieb. K ultimu septembra tohto roka dosiahli 4,432 mld. Sk, pričom v minulom roku predstavovali približne 3 mld. Sk.

VSŽ evidovali ku koncu septembra celkové aktíva v objeme takmer 54 mld. Sk, v minulom roku ich hodnota predstavovala 59,78 mld. Sk. Vlastné imanie spoločnosti k 30. septembru dosiahlo 22,2 mld. Sk. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka, keď jeho hodnota bola takmer 36 mld. Sk, to predstavuje výrazné zníženie. Spoločnosť eviduje základné imanie 16,449 mld. Sk. Za deväť mesiacov sa cudzie zdroje VSŽ vyšplhali z minuloročných 23,1 mld. Sk na 29,3 mld. Sk. K ultimu septembra čerpali VSŽ bankové úvery a výpomoci v objeme 15,609 mld. Sk, pred rokom to bolo 11,945 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS