ČLÁNOK
K ultimu roka 1997 dosiahla Všeobecná úverová banka (VÚB), a.s., Bratislava plánovaný objem zisku pred zdanením.
2. februára 1998

K ultimu roka 1997 dosiahla Všeobecná úverová banka (VÚB), a.s., Bratislava plánovaný objem zisku pred zdanením v hodnote 263 mil. Sk, pričom boli zároveň vytvorené opravné položky a rezervy v objeme približne 1,2 mld. Sk. V roku 1996 zrealizovala banka zisk vo výške 80,75 mil. Sk. Počet klientskych účtov vzrástol medziročne o 10,4%, keď presiahol 1,9 mil. Vklady obyvateľstva vzrástli približne o 11 mld. Sk, predovšetkým vďaka zavedeniu viacerých atraktívnych depozitných produktov. Agentúru SITA o tom dnes informoval hovorca VÚB Norbert Lazar. Ako konštatoval predseda predstavenstva a prezident VÚB Ján Gabriel, banka zabezpečila v roku 1997 splnenie stanovených úloh v oblasti kapitálovej primeranosti vytýčených v projekte reštrukturalizácie, ktorý schválila NBS. K dosiahnutým výsledkom prispelo podľa J. Gabriela aj uvedenie informačného systému v on-line režime do prevádzky v celej sieti 39 pobočiek a 198 expozitúr v SR. Pre širokú verejnosť je v súčasnosti k dispozícii 307 bankomatov. Klienti banky využívajú viac ako 370 tis. tuzemských a zahraničných platobných kariet. VÚB ako prvá komerčná banka v SR dostala v roku 1997 licenciu na poskytovanie hypotekárnych úverov. Banka rozširovala aj svoje zahranično-obchodné aktivity účasťou na viacerých syndikovaných úveroch v celkovom objeme 3,8 mld. Sk. Dôležitým momentom v minulom roku bola podľa J. Gabriela tá skutočnosť, že VÚB ako prvá slovenská banka pokračovala v intenzívnom prenikaní na zahraničné finančné trhy. Otvorila reprezentáciu v Londýne a pripravila na uvedenie do činnosti reprezentáciu v Šanghaji a dcérsku banku v Moskve. Súčasne začala s prípravou reprezentačnej kancelárie v New Yorku.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 12. 2023

USD 1,088 0,006
CZK 24,331 0,039
GBP 0,860 0,003
HUF 379,700 1,050
CAD 1,474 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS