ČLÁNOK
K rastu produkcie prispela najmä ťažba nerastných surovín
8. apríla 2002

Priemyselná produkcia vo februári v medziročnom porovnaní vzrástla o 5,7 %. Tempo jej rastu sa tak v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zrýchlilo, keďže v januári sa produkcia medziročne zvýšila o 1,3 %. V druhom mesiaci roka rástla produkcia najmä v dôsledku zvýšenia v ťažbe nerastných surovín o 28,2 % a v priemyselnej výrobe o 8,4 %. Produkcia vo výrobe a rozvode elektriny, plynu a vody naopak klesla o 7,2 %. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

V priemyselnej výrobe zaznamenala najvyšší prírastok produkcia vo výrobe elektrických a optických zariadení o 38,9 %, v textilnej a odevnej výrobe o 29,9 %, vo výrobe inde neklasifikovanej o 26 % a vo výrobe výrobkov z gumy a plastov o 17,8 %. Najnižší nárast produkcie o 2,4 % bol vo výrobe potravín, nápojov a spracovaní tabaku. Štvrtý mesiac po sebe klesala produkcia vo výrobe dopravných prostriedkov o 5,8 %, tretí mesiac po sebe klesla aj vo výrobe chemikálií, chemických výrobkov a chemických vlákien o 4 %. V spracovaní dreva a výrobe výrobkov z dreva klesla produkcia o 5,5 %. Nižšia ako pred rokom bola produkcia aj vo výrobe celulózy, papiera, výrobkov z papiera, vydavateľstve a tlači o 1,8 %.

Z hľadiska sektorov konečného použitia medziročne vzrástla produkcia vo výrobe predmetov dlhodobej spotreby o 31,4 %, investičných prostriedkov o 8,1 %, pre medzispotrebu o 7,6 % a vo výrobe predmetov krátkodobej spotreby o 3,9 %. Klesla produkcia súvisiaca s energetikou o 0,4 %.

Za dva mesiace produkcia priemyslu medziročne vzrástla o 3,5 %, z toho v ťažbe nerastných surovín o 21,3 % a v priemyselnej výrobe o 4,6 %. Vo výrobe a rozvode elektriny, plynu a vody sa znížila o 2,6 %.

Podľa sektorov konečného použitia sa vo vývoji prejavilo zvýšenie produkcie vo výrobe predmetov dlhodobej spotreby o 35,8 %, investičných prostriedkov o 5,9 %, predmetov krátkodobej spotreby o 3,4 %, vo výrobe súvisiacej s energetikou o 2,3 % a vo výrobe pre medzispotrebu o 0,7 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS