ČLÁNOK
K dnešnému dňu spravuje investičná spoločnosť Tatra Asset Management (TAM) za obdobie od svojho vzniku (20. marca 1998) v otvorených podielových fondoch vyše 200 mil. Sk.
12. januára 1999

„Hlavným cieľom fondu je dosiahnutie nadpriemerných výnosov investovaním do strednodobých štátnych cenných papierov. Časť výnosov fondu je vyplácaná vo forme dividend,“ uviedol pre SITA Richard Šimulčík zo spoločnosti TAM. Minimálna investícia do fondu je závislá od predajnej ceny podielového listu v menovitej hodnote 5 000 Sk. Podielový fond je zameraný na strednodobé investície a odporúčaná doba investície do podielového fondu je rok a viac. „Súčasný kurz fondu predstavuje 113,12%, čo znamená, že od začiatku zhodnocovania (3. júna 1998) bol majetok fondu zhodnotený o 13,12 %. Pri investícii 100 000 Sk teda podielnik zhodnotil svoj vklad o 13 120 Sk,“ ilustroval R. Šimulčík a podotkol, že výnos na ročnej báze dosahuje v súčasnom období 21,57 % p.a. Keďže od začiatku zhodnocovania ešte neuplynul celý rok, ročný výnos bol stanovený jednoduchým prepočtom zhodnotenia majetku k dnešnému dňu na ročnú bázu. Na základe interných prepočtov je podľa R. Šimulčík odhadovaná budúca výnosovosť portfólia fondu 24,7% p.a. V otvorenom podielovom fonde Tatra Global, investujúcom do zahraničných aktív investičná spoločnosť spravuje 40,852 mil. Sk. „Hlavným cieľom fondu je investovať finančné prostriedky do zahraničných aktív a tak úspory dlhodobo chrániť pred oslabením tuzemskej meny a pritom získať dostatočne zaujímavý a bezpečný výnos. Celý výnos fondu je pritom reinvestovaný,“ skonštatoval. Minimálna počiatočná investícia do fondu je 100 000 Sk. Následne možno investovať 10 000 Sk. Podielový fond je zameraný na stredno a dlhodobé investície a odporúčaná doba investície do podielového fondu je 1 rok a viac. Kurz fondu k 7. januáru 1999 predstavuje 112,83 %, čo znamená že majetok fondu od začiatku zhodnocovania (6. októbra 1998) bol zhodnotený o 12,83 %. Pri investícii 100 000 Sk teda podielnik zhodnotil svoj vklad o 12 830 Sk. „Výnos na ročnej báze dosahuje 49,66% p.a. Keďže od začiatku zhodnocovania ešte neuplynul celý rok, ročný výnos bol stanovený jednoduchým prepočtom zhodnotenia majetku k dnešnému dňu na ročnú bázu. Na doterajšom vysokom náraste kurzu fondu malo vplyv oslabenie slovenskej koruny voči ostatným voľným menám, arbitráže na úrokové miery a vysoký nárast cien eurobondov, ktoré predstavujú nosnú časť portfólia Tatra Global,“ uviedol R. Šimulčík. Na základe interných prepočtov je odhadovaná budúca výnosovosť portfólia fondu 11,9 % p.a. Spolu s investičným fondom TKF spoločnosť Tatra Asset Management spravuje vyše pol miliardy Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS