ČLÁNOK
Južná Kórea prekonala recesiu
16. februára 1999

Južná Kórea prekonala začiatkom roka 1999 dvanásť mesiacov po vypuknutí hospodárskej krízy najnižší bod recesie. Oznámila to rakúska obchodná komora s odvolaním sa na svojho obchodného atašé v Soule Výrazné oživenie domáceho dopytu a obrat v niekoľkomesačnom poklese exportných výnosov signalizujú trvalú stabilizáciu ekonomiky, pričom tempo hospodárskeho rastu by mohlo v tomto roku dosiahnuť 2-4 %. Informovala o tom rakúska tlačová agentúra APA.
V procese rekapitalizácie a reorganizácie bankového sektoru dosiahla Južná Kórea výrazný pokrok a bežný účet platobnej bilancie vykazuje vysoké prebytky. Podľa vyjadrenia rakúskej obchodnej komory sa opäť naštartovala aj štrukturálna reforma priemyslu a konsolidácia nadmerných výrobných kapacít zadlženého súkromného sektoru. Mnohé juhokórejské spoločnosti hľadajú v súčasnosti zákazníkov alebo ponúkajú možnosti získania majetkovej účasti. Export podmienený úrovňou devízového kurzu, pokles výšky reálnej mzdy ako aj výrazný nárast kvality zvyšujú atraktivitu krajiny pre zahraničných investorov.
Kapitálové trhy reagovali na zmenu negatívneho trendu pozitívne. Akciový index sa po náraste zahraničných portfóliových investícií zvýšil oproti úrovni v decembri 1997 o viac ako 40 %. Na sekundárnom trhu zároveň výrazne poklesli rizikové prémie pri juhokórejských vládnych dlhopisoch. Prednedávnom pristúpili k zvýšeniu ratingu agentúry Fitch IBCA a Standard & Poor´s a o reklasifikácii bonity Južnej Kórei na investičný stupeň uvažuje aj ratingová agentúra Moody´s Investor Service.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 9. 2020

USD 1,163 0,001
CZK 27,107 0,092
GBP 0,913 0,001
HUF 363,160 1,290
CAD 1,556 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS