ČLÁNOK
Jusko považuje za takmer isté, že Devín banka skončí v konkurze
28. augusta 2001

Vláda nesúhlasí s kapitálovým vstupom štátu alebo štátom kontrolovanej inštitúcie do Devín banky, v ktorej vyhlásila v piatok centrálna banka nútenú správu. „Vláda o tom na tajnom rokovaní rozhodla výraznou väčšinou,“ povedal v pondelok podpredseda vlády Ivan Mikloš.

„Je veľmi pravdepodobné, takmer isté, že banka skončí v konkurze,“ povedal guvernér Národnej banky Slovenska Marián Jusko. Neočakáva totiž, že by do konca augusta navýšil základné imanie banky dôveryhodný súkromný investor. Objem chránených vkladov v banke ku koncu júla predstavoval 11,264 mld. Sk a fond ochranných vkladov (FOV) bude podľa Juska vyplácať približne túto sumu. Centrálna banka je podľa neho pripravená požičať FOV prostriedky na vyplatenie vkladov, pričom guvernér centrálnej banky chce, aby banka bola čo najskôr vyhlásená za neschopnú vyplácať vklady. Objem vkladov predstavoval ku koncu júla 12,305 mil. Sk.

Voči zástupcom ministerstva financií a úradu vlády, ktorí boli v dozornej rade banky, nebude vyvodená trestná zodpovednosť. Trestné oznámenie na banku podala NBS totiž kvôli podvodnému plánovanému navýšeniu základného imania, na ktoré zástupcovia štátu nemali vplyv.

O prechode práva deblokovať dlh Ruskej federácie voči Slovensku vláda na tajnej schôdzi nerokovala. Na prechod týchto práv bude vyhlásená verejná súťaž.

Bankový dohľad NBS zaviedol nútenú správu v Devín banke v piatok 24. augusta. Banka plánovala do konca mesiaca vstup japonskej spoločnosti Japan Grade One, ktorá bez súhlasu bankového dohľadu NBS deklarovala na základe nepravých dokumentov upísanie a splatenie základného imania banky. Tým sa investor stal pre centrálnu banku nedôveryhodným. Okrem toho mali vplyv na rozhodnutie centrálnej banky aj pretrvávajúce nedostatky v hospodárení banky a v nedostatočné pokrývanie rizík vyplývajúce z klasifikovaných aktív.

Devín banka vykázala za uplynulý rok neauditovanú stratu prevyšujúcu 2 mld. Sk. Len vo štvrtom kvartáli predstavovala strata 1,664 mld. Sk, na čom sa výrazne podpísalo vytvorenie 1,6 mld. Sk opravných položiek. Za prvý polrok 2001 vykázala banka stratu 125,73 mil. Sk. Bilančná suma banky ku koncu júna dosiahla sumu 11,763 mld. Sk. Vklady klientov predstavovali 12,312 mld. Sk a úvery 2,409 mld. Sk.

Devín banka je piatou bankou pôsobiacou na slovenskom trhu, ktoré sa v uplynulých rokoch dostali do nútenej správy. Boli nimi Investičná a rozvojová banka (IRB), AG Banka, Slovenská kreditná banka a Dopravná banka. Okrem IRB bol na všetky banky po zavedení nútenej správy vyhlásený konkurz a k náhrade za nedostupné vklady pristúpil Fond ochrany vkladov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 2. 2024

USD 1,081 0,001
CZK 25,380 0,049
GBP 0,856 0,000
HUF 387,980 0,300
CAD 1,462 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS