ČLÁNOK
Jusko považuje podmienky predaja časti ČSOB za akceptovateľné
27. septembra 1999

Guvernér NBS Marián Jusko považuje podmienky po rokovaniach na expertnej úrovni za akceptovateľné a výhodné pre obe zainteresované strany. Povedal to na piatkovej konferencii Možnosti užšej spolupráce v Európe na príklade Nemecko – Slovensko, ktorá sa konala v Bratislave. Podľa jeho slov by mal byť už na najbližšom rokovaní slovenskej vlády predložený finálny dokument s návrhom podmienok odkúpenia podielu v ČSOB zo strany KBC.
„Predmetom prebiehajúcich rokovaní medzi NBS a KBC nie je cena podielu, pretože tá je stanovená na úrovni zodpovedajúcej cene, za ktorú KBC odkúpila v júni tohto roka český podiel v ČSOB,“ povedal M. Jusko. Podľa jeho slov sú pre obe strany dôležitejšie sprievodné podmienky, predovšetkým objem reálneho dlhu Slovenskej inkasnej jednotky (SIJ) voči ČSOB. Konkrétnejšie sa však guvernér k tejto otázke nevyjadril.
Predaj slovenského podielu v ČSOB belgickej banke KBC Bank povolila dozorná rada ČSOB 26. júla. Predaj však brzdí dlhoročný spor medzi ČSOB a dlžníkom – SIJ, ktorú vlastní SR. Slovenská strana je ochotná uznať len časť z pohľadávky ČSOB voči SIJ vo výške 15,5 mld. Sk. Podmienkou pre toto riešenie je však skutočnosť, aby bol spor stiahnutý z prerokovania pred arbitrážnym súdom vo Washingtone a aby privatizácia 24,13 % akcií ČSOB vo vlastníctve slovenskej centrálnej banky bola uskutočnená za rovnakých podmienok ako predaj takmer 66-percentného podielu ČR. V prípade splnenia druhej podmienky očakáva slovenské ministerstvo financií výnos z privatizácie vo výške 16 až 18 mld. Sk.
Česká vláda a belgická banka KBC Bank podpísali kontrakt na predaj 65,7-percentného štátneho podielu v ČSOB 24. júna tohto roku a cena za tento podiel predstavovala 40,05 mld. Kč.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 4. 2024

USD 1,069 0,001
CZK 25,242 0,014
GBP 0,859 0,001
HUF 393,350 0,280
CAD 1,463 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS