ČLÁNOK
Jusko potvrdil, že SKB zrejme čaká odobratie licencie
28. apríla 2000

V súčasnosti sa uzatvára protokol z bankovej dohliadky v Slovenskej kreditnej banke, a.s. (SKB). Do konca tohto mesiaca by mala mať centrálna banka k dispozícii tiež audit výsledkov tejto banky, v ktorej zaviedla minulý týždeň nútenú správu, na základe čoho rozhodne o ďalšom postupe. „Predpokladám, že audit ukáže veľmi vážne problémy banky,“ skonštatoval vo štvrtok na tlačovej konferencii guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Marián Jusko, podľa ktorého je pravdepodobné, že sa nepodarí nájsť iné riešenie zlej situácie banky ako odobratie licencie.
„Sú isté iskierky nádeje, ich pravdepodobnosť je však minimálna,“ skonštatoval Jusko. Podľa neho sa centrálnej banke ozvali viacerí investori, ktorí by mali záujem o vstup do SKB a ako možnosť sa tiež objavila transformácia vkladov významných veriteľov na akciový podiel v banke. Tieto alternatívy v súčasnosti NBS skúma. Guvernér uviedol, že v SKB sa porušovali pravidlá obozretného podnikania bánk, nedostatočne sa zabezpečovala likvidita a obchody sa v mnohých prípadoch uskutočňovali netransparentným spôsobom.
V prípade odobratia licencie by začal Fond ochrany vkladov vyplácať neanonymné vklady fyzických osôb. Fond má pritom k dispozícii približne 700 až 800 mil. Sk. „Súčasná výška zdrojov ani zďaleka nestačí na úhradu chránených vkladov,“ zdôraznil Jusko. Fond preto dostane úver od Národnej banky Slovenska, ktorého objem guvernér odhadol na 3 až 3,5 mld. Sk.
Objem primárnych vkladov fyzických osôb v SKB sa pohybuje na úrovni 4,7 až 5,1 mld. Sk, avšak len určitá časť z tejto sumy podlieha zákonom definovanej ochrane vkladov. V prípade AG Banky, ktorej centrálna banka odobrala bankovú licenciu koncom minulého roka, to bolo približne 85 % objemu primárnych vkladov fyzických osôb. Neanonymné vklady fyzických osôb boli chránené do výšky 310 500 Sk.
Ako vo štvrtok uviedli predstavitelia centrálnej banky, SKB vykazovala určité náznaky problémov už v minulosti, keď napríklad už v roku 1995 ju NBS požiadala o zníženie základného imania o 300 mil. Sk. Začiatkom januára tohto roka sa stretli predstavitelia NBS a akcionárov, ktorí sa dohodli na posilnení likvidity banky. Toto posilnenie, uskutočnené prostredníctvom Slovenského plynárenského priemyslu, š.p. (SPP) vlastniaceho 38 % akcií banky, však pomohlo iba dočasne a v marci a apríli sa banka opäť dostala do problémov. Ako uviedol viceguvernér centrálnej banky Jozef Mudrík, prispelo k tomu tiež uzavretie úverových liniek na SKB zo strany ostatných bánk, takže banka nebola schopná splniť stanovené povinné minimálne rezervy.
Úsek bankového dohľadu NBS zaviedol nútenú správu v SKB v stredu minulý týždeň. Súčasne so zavedením nútenej správy bolo banke obmedzené vykonávanie platobného styku a zakázané nakladanie s vkladmi, poskytovanie úverov a vykonávanie ďalších obchodov. Najväčšími akcionármi banky sú Slovenský plynárenský priemysel, š.p., Vodohospodárska výstavba, š.p. a značnú časť základného imania ovládala skupina súkromných akcionárov okolo Mariána Jančošeka a Františka Hodorovského.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 4. 2024

USD 1,069 0,001
CZK 25,242 0,014
GBP 0,859 0,001
HUF 393,350 0,280
CAD 1,463 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS