ČLÁNOK
Jusko nevidí žiadny dôvod na intervenciu NBS
6. júna 2002

Podľa guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS) Mariána Juska zatiaľ nie je žiadny dôvod na to, aby centrálna banka reagovala na vývoj kurzu slovenskej koruny. Podľa guvernéra v poslednom období nedošlo k odlišnému vývoju slovenskej koruny od vývoja fundamentov ekonomiky, a preto nebol a nie je dôvod, aby centrálna banka intervenovala. NBS naposledy podľa neho intervenovala približne pred rokom vo veľmi obmedzenom rozsahu.

Jusko pripomenul, že na vývoj kurzu pôsobí negatívny výsledok zahraničného obchodu a očakávaný výrazný prebytok na kapitálovom finančnom účte. Časť prebytku na kapitálovom finančnom účte bude centrálna banka sterilizovať podľa rozhodnutia vlády o deponovaní prostriedkov z privatizácie. Jusko však predpokladá, že prílev ďalších priamych zahraničných portfóliových investícií bude pomerne veľký a bude stačiť na financovanie deficitu bežného účtu platobnej bilancie. Do istej miery by podľa guvernéra mohla hroziť apreciačná tendencia kurzu slovenskej koruny, ktorá by však nezodpovedala výsledkom zahraničného obchodu. „V tejto súvislosti je potrebné veľmi citlivo reagovať na momentálne výkyvy, keďže situácia môže byť každý týždeň iná a NBS veľmi citlivo sleduje vývoj v tejto oblasti,“ uviedol Jusko.

V posledných piatich mesiacoch podľa Juska najprv došlo k apreciácii slovenskej koruny aj pod vplyvom českej koruny. Potom v posledných 3 až 4 týždňoch sa zaznamenala depreciácia. Jusko dodal, že v prípade, keby nastala potreba zasiahnuť na trhu, centrálna banka má dostatok devízových rezerv.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS