ČLÁNOK
Jusko i Mikloš súhlasia s odporúčaniami MMF
16. novembra 2001

Na zmysluplnosti odporúčaní, ktoré obsahuje hodnotiaca správa plnenia programu monitorovaného Medzinárodným menovým fondom (MMF), tzv. Staff Monitored Program, sa zhodli guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Marián Jusko a vicepremiér pre ekonomiku Ivan Mikloš. Podľa Juska NBS súhlasí takmer so všetkými zisteniami a odporúčaniami, ktoré MMF vo svojej správe uviedol.

MMF v správe, ktorú zverejnil v stredu, odhadol tohtoročný rast hrubého domáceho produktu (HDP) SR na 2,7 %, podľa revidovanej prognózy NBS by mal predstavovať 2,8 % až 3 %. Jusko uviedol, že NBS sa prikláňa skôr k dolnej hranici tohto intervalu, pričom rozdiel medzi prognózami MMF a NBS považuje za zanedbateľnú odchýlku. Jusko sa tiež zhoduje s názorom MMF na ďalší vývoj riadenia menovej politiky, jej uvoľnenie sa teda s najväčšou pravdepodobnosťou v blízkej budúcnosti neočakáva. „NBS bude pri ďalšom riadení menovej politiky posudzovať najmä podrobný makroekonomický vývoj. Zatiaľ však neexistuje závažný dôvod na zmenu súčasnej menovej politiky NBS,“ povedal guvernér.

Mikloš sa stotožňuje s názorom MMF, že treba prijať opatrenia, ktoré by utlmili prehlbujúci sa deficit bežného účtu platobnej bilancie a deficit zahraničnoobchodnej bilancie SR. „Súčasný deficit bežného účtu platobnej bilancie však nepovažujem za neudržateľný, navyše štruktúra a krytie tohto deficitu je úplne iná ako v rokoch 1996 až 1998. Napriek tomu si myslím, že odporúčania MMF sú zmysluplné,“ uviedol Mikloš. Podľa jeho slov by mala vláda prijať predovšetkým opatrenia, ktoré znižujú fiškálny deficit, čím sa zároveň zníži domáci dopyt. Na margo odhadovaného rastu HDP v tomto roku Mikloš uviedol, že by sa mohol pohybovať v intervale 2,7 % až 3 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS