ČLÁNOK
Júl ukončili VSŽ s čistým ziskom takmer 357,3 mil. Sk
27. augusta 1999

V mesiaci júl evidujú VSŽ, a.s., Košice pri prevádzkovom zisku 162,112 mil. Sk hospodársky výsledok po zdanení 357,294 mil. Sk. Ako vyplýva z informácií zverejnených v najnovšom vydaní podnikového týždenníka Oceľ Východu, v priebehu júla sa konsolidovaná strata VSŽ znížila z 1,761 mld. Sk ku koncu polroka na 1,404 mld. Sk ku koncu júla. Strata bez zúčtovania a tvorby kurzových rezerv dosahuje 210,078 mil. Sk, v závere polroka to ešte bolo 375,26 mil. Sk. Prevádzkový zisk vzrástol z 860,416 mil. Sk na 1,023 mld. Sk.

„Druhý štvrťrok predstavoval obdobie stabilizácie cien a v apríli spoločnosť už dosiahla po konsolidácii kladný hospodársky výsledok. Samozrejme toto všetko sa deje za situácie, keď neplatíme úroky z úverov bankám a ani nesplácame tieto úvery. Podnik dlhuje dodávateľom po lehote splatnosti niekoľko miliárd korún,“ hodnotí v podnikovom týždenníku predstavenstvo VSŽ uplynulé obdobie. Priznáva, že ďalšie obdobie bude náročnejšie, pretože bude znamenať odhaľovanie rezerv v nákladoch a efektívnosti predaja. „Musíme zmeniť existujúce štruktúry organizácie a zjednotiť viac než 30 spoločností do jednej,“ dodáva.

Záchrana a ozdravenie VSŽ má podľa predstavenstva zmysel, len ak je firma životaschopná. Podľa vyjadrení zahraničných expertov je priemerný stav výrobnej technológie veľmi dobrý a železiarne vzhľadom na rozsiahle investície v uplynulých rokoch budú vyžadovať v najbližších troch rokoch doplnenie niektorých častí technológie a výrobných kapacít potrebných na zabezpečenie úrovne pozinkovaných plechov požadovanej v automobilovom priemysle.

V súčasnosti pôsobí vo VSŽ iba trojčlenné predstavenstvo po tom, čo 11. augusta polovica predstavenstva odstúpila zo svojich funkcií. Oficiálne dôvody ich odchodu predstavenstvo nekomentovalo.

Kríza vo VSŽ vyvrcholila v roku 1998, ktorý spoločnosť uzatvorila so záporným konsolidovaným hospodárskym výsledkom podľa medzinárodného štandardu vo výške 7,231 mld. Sk. Nedostatok financií a neplatenie sprostredkovateľov dodávateľom spôsobil prerušenie pravidelných dodávok surovín, čo sa prejavilo znížením mesačnej výroby hlboko pod priemer minulých rokov. Navyše krízový vývoj výroby a predaja v roku 1998 viedol v celom svete až k 25-percentnému poklesu cien plochých valcovaných výrobkov. „Napriek tomu bez akýchkoľvek cudzích zdrojov sa v apríli tohto roka podarilo vrátiť nákup, výrobu a predaj na priemery zodpovedajúce najlepším rokom výroby ocele vo VSŽ,“ zdôrazňuje predstavenstvo spoločnosti. Vedenie podniku začalo tiež rokovať s dodávateľmi o lepších podmienkach dodávok surovín. V oblasti predaja pristúpilo k reorganizácii obchodných štruktúr tak, aby sa znížil počet a marže prostredníkov, prípadne aby sa zabezpečil priamy predaj konečnému zákazníkovi.

Spoločnosť Hutník, ktorá vlastní približne 10 % akcií VSŽ, požiadala 23. augusta o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia (MVZ) spoločnosti. Podľa návrhu Hutníka by na programe mali byť dva samostatné body, ktorými sú návrh na zmenu v orgánoch spoločnosti a návrh na zmenu stanov spoločnosti. Predseda predstavenstva spoločnosti Hutník Jaroslav Gruber už v polovici augusta avizoval, že Hutník požiada o zvolanie MVZ VSŽ, ktoré sa malo podľa jeho slov konať do polovice septembra. J. Gruber vtedy uviedol, že mimoriadne valné zhromaždenie by malo vyriešiť viaceré problémy, ktorým v súčasnosti VSŽ čelia. Podľa neho hrozí pri pripravovanej reštrukturalizácii a.s. VSŽ prepustenie až 8 tis. zamestnancov. Jeho výhrady sa týkali tiež pripravovaného podpisu stabilizačnej dohody, ktorá je údajne pre VSŽ nevýhodná. J. Gruber nedávno potvrdil, že sa zúčastnil rokovaní v Španielsku, ktorých cieľom bola „prosperitu podniku“. Obsah rokovaní, ktoré údajne absolvoval s bývalým šéfom VSŽ Alexandrom Rezešom, však nekomentoval.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 7. 2022

USD 1,043 0,004
CZK 24,753 0,014
GBP 0,866 0,008
HUF 401,110 4,070
CAD 1,349 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS