ČLÁNOK
J&T vyhlásilo verejný prísľub na odkúpenie akcií RIF za 780 Sk
21. decembra 2001

Spoločnosť J&T Securities, a.s., o.c.p. konajúca v zhode so spoločnosťami J&T Banka, a.s., Prvá Penzijná správcovská spoločnosť a The Brookdale Group LTD vyhlásili vo štvrtok verejný prísľub na odkúpenie akcií Reštitučného investičného fondu (RIF) od všetkých právnických a fyzických osôb pri cene 780 Sk za kus. Minimálny podiel, ktorý chce toto konzorcium nadobudnúť, je 217 799 kusov akcií, čo predstavuje 9,959 % základného imania RIF.

Ako pre agentúru SITA povedal predseda predstavenstva J&T Asset Management Boris Procik, cieľom verejného prísľubu je predovšetkým nadobudnutie takmer 10-percentného podielu akcií RIF, ktorý konzorcium vyššie uvedených spoločností získalo víťazstvom vo výberovom konaní na predaj časti podielu od Slovenského pozemkového fondu (SPF). Cena ponúknutá vo verejnom prísľube je zhodná s cenou dohodnutou v zmluve o predaji akcií s SPF. Verejný prísľub by mal byť úspešný, pretože minimálny počet akcií, ktoré chce konzorcium získať, je len o jednu akciu vyšší, ako konzorcium získa jeho prostredníctvom od SPF. B. Procik však podľa vlastného názoru neodporúča predaj akcií RIF ostatným minoritným akcionárom, pretože po otvorení fondu predpokladá zvýšenie ich hodnoty.

Konzorcium spoločností v prípade úspešnosti verejného prísľubu uskutočneného prostredníctvom Burzy cenných papierov v Bratislave chce reštrukturalizovať portfólio RIF s cieľom zefektívniť jeho správu a zabezpečiť dlhodobý rast majetku fondu. Investície fondu by mali byť rozšírené aj o vyspelé zahraničné kapitálové trhy. Jedným z hlavných zámerov je premeniť RIF na otvorený podielový fond ešte v kratšom časovom horizonte, ako je zákonom stanovený termín, teda koniec roka 2005.

Doterajší podiel konzorcia firiem J&T Banka, a.s., Prvá Penzijná správcovská spoločnosť a The Brookdale Group LTD predstavuje podľa zverejnených informácií 28,59 %. Konzorcium ho získalo víťazstvom vo výberovom konaní na predaj časti podielu Fondu národného majetku pri cene 810 Sk za kus. Konzorcium od FNM získalo 625 271 akcií RIF.

FNM ostal po predaji v RIF 13,63-percentný podiel akcií. SPF po predaji uvedeného balíka akcií bude vlastniť 5,65 % Reštitučného investičného fondu. Skupina Penta Group kontroluje 13-percentný balík akcií RIF.

V majetku RIF sa nachádza 4 175 685 kusov akcií 409 akciových spoločností a 10 emisií dlhopisov. Základné imanie RIF je 2,187 mld. Sk, pričom spoločnosť emitovala 2,187 mil. kusov akcií na doručiteľa. Podľa zákona o kolektívnom investovaní je RIF do 31. decembra 2005 povinný rozhodnúť o premene na podielový fond, alebo zrušiť sa s likvidáciou.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 7. 2024

USD 1,091 0,002
CZK 25,422 0,081
GBP 0,840 0,000
HUF 391,480 0,420
CAD 1,488 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS