ČLÁNOK
J&T podpísala zmluvu o budúcej zmluve o predaji akcií VSŽ
17. októbra 2002

J&T Securities, a.s. , o.c.p. podpísala minulý týždeň v so súhlasom dvoch členov konzorcia zmluvu o budúcej zmluve so spoločnosťou A.R.T. Investments Limited. Jej predmetom je predaj akcií VSŽ, ktoré majú pod kontrolou skupiny J&T a Istrokapitál (zvyšní členovia konzorcia okrem skupiny Penta).

Obe strany sa v nej dohodli, že v prípade splnenia zmluvných podmienok J&T a Istrokapitál predajú do konca novembra svoje podiely na základnom imaní VSŽ spoločnosti A.R.T. Investments Limited Londýn. Na základe zmluvy o budúcej zmluve bude J&T na zajtrajšom Mimoriadnom Valnom zhromaždení akcionárov VSŽ nominovať zástupcu A.R.T. do orgánov spoločnosti VSŽ.

Cenu, ktorú by mala spoločnosť A.R.T. Investments Limited za cenné papiere zaplatiť, sa zatiaľ obe strany rozhodli pred realizáciou obchodu nezverejňovať. Dohodnutá cena za akciu však prevyšuje cenu, ktorú pri nedávnom obchode zaplatila Penta Investment Limited za akcie VSŽ pri nákupe od spoločnosti U.S.Steel.

Dohoda medzi zvyšnými členmi konzorcia a zahraničným investorom súvisí so skutočnosťou, že Penta nadobudla 24,5 percentný balík akcií VSŽ od U.S.Steel. V rámci dohody členov konzorcia o rozdelení vplyvu v jednotlivých projektoch mala totiž Penta odkúpiť od ostatných členov ich podiely na základnom imaní VSŽ. Pente sa však podarilo dosiahnuť výhodnejšiu cenu pri rokovaniach so spoločnosťou U.S. Steel. Prostriedky, ktoré mala vyčlenené na výkup od ostatných členov konzorcia tak použila na nákup 24,5-percentného podielu na VSŽ od U.S. Steel.

Zostávajúci dvaja členovia konzorcia sa rozhodli pre ponuku spoločnosti A.R.T., ktorej investíciu do akcií VSŽ doporučila Penta.

A.R.T. Investments Ltd. je spoločnosť so sídlom v Londýne, založená za účelom investovania na trhoch východnej a strednej Európy. Zastrešuje súkromných zahraničných investorov, investujúcich rizikový kapitál na uvedených trhoch. John Moffitt, ktorý spoločnosť A.R.T. Investments Ltd. zastupuje, pôsobí na českom trhu už viac ako osem rokov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS