ČLÁNOK
J&T očakáva verejný prísľub na akcie Nafty
3. januára 2001

Nemecká plynárenská spoločnosť Westfälische Ferngas (WF) AG zrejme vyhlási verejný prísľub na akcie a.s. Nafta Gbely. Spoločnosť už kúpila balík akcií, ktorý reprezentuje 29,1-percentný podiel na základnom imaní Nafty. Konzorcium investičných spoločností vedené J&T Finance Group a.s. rozhodlo, že nemecká spoločnosť celkovo získa 34 % akcií Nafty. Ako pre agentúru SITA povedal manažér J&T Finance Group Michal Holík, J&T ponúkne na predaj tiež ďalších necelých 5 % akcií. „WF tak prekročí 30-percentnú hranicu určenú zákonom a vyplynie mu povinnosť vyhlásiť verejný prísľub,“ dodal.

Slovenský plynárenský priemysel (SPP), š.p., vlastniaci väčšinových 55,9 % akcií Nafty, uzavrel s WF Memorandum o porozumení definujúce podmienky, za ktorých nemecká firma ako minoritný akcionár Nafty prevezme svoje práva. Riaditeľ úseku akvizícií a kapitálových činností SPP Juraj Horváth agentúru SITA ďalej informoval, že podnik v najbližšom čase očakáva zo strany WF deklaráciu získať prostredníctvom verejného prísľubu ďalšie akcie Nafty.

Vstup WF do Nafty je podľa neho prelomovou investíciou v slovenskej energetike. „Pre SPP bude kontrakt s nemeckou spoločnosťou dobrý vtedy, ak povedie k dobudovaniu zásobníka Gajary-Baden a pomôže rozvíjať ďalšie zamýšľané aktivity firmy,“ uvádza sa vo vyjadrení J. Horvátha.

Westfälische Ferngas prevádzkuje v Nemecku plynovodnú sieť v dĺžke približne 3 600 km, prostredníctvom ktorej zásobuje zhruba 1 milión domácností a menších zákazníkov, ako aj priemyselných podnikov. V roku 1999 dosiahla obrat 1,8 mld. DEM pri predaji plynu v objeme 70 bil. kWh. WF je významným akcionárom v maďarských distribučných spoločnostiach, akcionárom Pražskej plynárenskej spoločnosti, kde vlastní 12 % a svoje aktivity rozvíja aj v Holandsku.

Nafta Gbely dosiahla za prvých deväť mesiacov roku 2000 zisk vo výške 526,318 mil. Sk. Tržby v objeme 3,079 mld. Sk boli vyššie oproti predpokladom. Podnik je monopolným skladovateľnom zemného plynu na Slovensku, jeho zásobníky v Lábe napĺňa medzinárodný tranzitný plynovod vo vlastníctve SPP. Základné imanie predstavuje 3,231 mld. Sk, pričom akcie majú nominálnu hodnotu 1 000 Sk.

V závere uplynulého roka dosahovali ceny akcií Nafty na anonymnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave úrovne približne 1490 Sk. Na RM-S evidoval tento titul ceny 1118 – 1350 Sk. WF získal akcie Nafty prevodom na RM-Systéme Slovakia koncom decembra 2000 pri cene 1 440 Sk za akciu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS