ČLÁNOK
J&T Asset management zlucuje podielové fondy
30. apríla 2003

Predstavenstvo J&T ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. sa rozhodlo pristúpit k redukcií poctu otvorených podielových fondov zlúcením niektorých z nich. Úrad pre financný trh k 24.4.2003 schválil zlúcenie podielových fondov:

– J&T ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s., Euro akciový o.p.f.,

– J&T ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s., Japan akciový o.p.f.

– J&T ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s., Hi-tech akciový o.p.f.

s podielovým fondom

– J&T ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s., Renta globálny akciový o.p.f.

a zlúcenia podielových fondov

– J&T ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s., EuroBond dlhopisový o.p.f.

– J&T ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s., U.S.Bond dlhopisový o.p.f.

s podielovým fondom

– J&T ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s., Koruna penažný o.p.f.

,,Dôvodom bola predovšetkým skutocnost, že objem majetku niektorých podielových fondov nedosahoval úroven stanovenú zákonom o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov. Týmto krokom sa podarilo zabezpecit, aby objem majetku týchto otvorených podielových fondov splnal všetky ustanovenia zákona. Dalším dôvodom zlúcenia podielových fondov s nízkym objemom majetku boli ich omedzené investicné možnosti,“ vysvetlil Boris Procik, predseda predstavenstva J&T ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s.

Predstavenstvo rozhodlo, že akciové podielové fondy sa zlúcia s akciovým fondom a dlhopisové s dlhopisovým, cím budú zachované zásadné crty investicnej stratégie každého podielového fondu.

Všetkým podielnikom zlúcených podielových fondov spolocnost zašle informacný list o zlúcení, reporty a štatúty podielových fondov Koruna penažný o.p.f. a Renta glob. akc. o.p.f. a zmenový výpis, ktorý ich bude informovat o aktuálnom stave ich investície.

Po zlúcení tak má J&T ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. vo svojej správe 3 otvorené podielové fondy (Koruna penažný o.p.f., Renta glob. akc. o.p.f. a Reštitucný o.p.f.) 13 uzavretých podielových fondov a 3 podielové fondy zverené J&T ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. spol. do nútenej správy. Objem majetku v správe spolocnosti J&T ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. v súcasnosti predstavuje 1,6 mld Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

26. 1. 2021

USD 1,214 0,001
CZK 26,080 0,000
GBP 0,887 0,001
HUF 358,610 1,280
CAD 1,544 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS