ČLÁNOK
J&T Asset Management vyplácala minuloročné výnosy
10. apríla 2001

Správcovská spoločnosť J&T Asset Management (J&T AM) vyplatila k 26. marcu 2001 svojim podielnikom výnosy z otvorených aj uzavretých podielových fondov, ktoré má vo svojej správe. Celková suma určená na výplatu výnosov za obdobie od 1. júla 2000 do 31.12.2000 presahuje 3,6 mil. Sk. Tlačovú agentúru SITA o tom informoval manažér predaja a marketingu spoločnosti J&T AM Ľubomír Straka.

Vyplatenie minuloročných výnosov sa realizovalo z celkového majetku konkrétneho otvoreného alebo uzavretého podielového fondu. Výška výnosov na jeden podiel otvoreného podielového fondu Koruna bola 0,017227 Sk a u globálneho akciového otvoreného fondu Renta predstavovala 22,20 Sk. Za podiely akciového otvoreného podielového fondu Hi-tech spoločnosť vyplatila 0,001855 Sk.

Výnosy z otvorených podielových fondov vyššie ako 100 Sk správcovská spoločnosť zašle podielnikovi poštovou poukážkou alebo eviduje ako finančný zostatok podielnika a akceptuje pri jeho ďalšej finančnej operácii. Ak sa podielnik rozhodne reinvestovať, vydá na jeho meno nový podielový list vo výške výnosu, ktorý mu patrí. V prípade uzavretých podielových fondov spoločnosť zašle výnosy podielnikov z hospodárenia daného fondu, ktoré sú nižšie ako 100 Sk, na bežný účet podielnika. Nakoľko sa hodnota majetku v jednotlivých podielových fondoch vplyvom vyplatenia výnosov za minulý rok znížila, automaticky sa v tejto súvislosti znížila aj hodnota jedného podielu príslušného podielového fondu.

Správcovská spoločnosť J&T AM pôsobí na trhu kolektívneho investovania od roku 1995. Spoločnosť spravuje dva akciové, jeden peňažný a jeden zmiešaný otvorený podielový fond a 19 uzavretých podielových fondov. Celkovo tak spravuje peňažné prostriedky v objeme takmer 400 mil. Sk. Správcovská spoločnosť J&T AM je tiež núteným správcom podielových fondov Sporofond, Slovenský majetkový fond a Všeobecný investičný fond založených Prvou slovenskou investičnou spoločnosťou.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS