ČLÁNOK
J&T AM v Čechách uvedie fond investujúci na Slovensku
13. júna 2003

Nový podielový fond nazvaný Oportunity SKK uvedie na český investičný trh spoločnosť J&T Asset Management. Fond bude investovať zverené prostriedky do slovenských akcií, dlhopisov a depozít. „Povolenie od Komisie pre cenné papiere už máme, v súčasnosti žiadame o pridelenie ISIN a zriadenie emisie v Stredisku pre cenné papiere,“ povedal hovorca J&T AM Petr Málek.

Minimálnu výšku nákupu podielových listov J&T AM stanovila na 50 tis. CZK. Pri ich nákupe však nebude požadovať vstupnú prirážku. Výstupná zrážka je stanovená na dve percentá. Za obhospodarovanie majetku v novom fonde si bude J&T AM účtovať štandardných 20 % zo zisku fondu.

J&T AM patrí do finančnej skupiny J&T Finance Group, pod ktorú patrí aj ďalšia investičná spoločnosť InvestAge. Na českom trhu pôsobí J&T AM od roku 1997. Majetok pod správu získala predovšetkým akvizíciami privatizačných fondov. V súčasnej dobe spravuje tri základné fondy – akciový Perspektiva – A, fond peňažného trhu Perspektiva – S a zmiešaný Perspektiva – S. Na zlúčenie s niektorým z nich čaká ďalších sedem fondov – InvestAGe Agb, Coop Prosperita, Druhý fond KSIO, Euro rastový, Fond plus balancovaný, International, YSE Akcionárov balancovaný.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS