ČLÁNOK
J&T AM prebral uzavretý podielový fond Interinvest
4. februára 2001

Do správy správcovskej spoločnosti J&T Asset Management (J&T AM) pribudol ďalší uzavretý podielový fond Interinvest. Tento fond prebral J&T AM na základe rozhodnutia Úradu pre finančný trh od Slovensko-holandskej investičnej spoločnosti. Zároveň zmenil jeho názov na EuroTechnology Fund. Agentúru SITA o tom informovalo tlačové oddelenie J&T AM.

Dôvodom akvizície fondu bol fakt, že pôvodný správca nepožiadal o prelicencovanie z investičnej spoločnosti na správcovskú spoločnosť, ako to požadoval nový zákon o kolektívnom investovaní platný od minulého roka. Výška majetku vo fonde dosahuje takmer 5,4 milióna Sk. V súčasnosti viac ako 48 % portfólia tohto fondu tvoria dlhopisy Fondu národného majetku, 20 % peňažné prostriedky a zvyšok akcie slovenských podnikov.

Cieľom spoločnosti J&T AM je zmena investičnej stratégie fondu na stratégiu zameranú na investovanie do akcií európskych technologických spoločností. To by malo pravdepodobne zvýšiť výnosnosť fondu, pretože akcie týchto spoločností sú považované za jednu z najväčších investičných príležitostí na svetových trhoch. Z tohto dôvodu získal fond nové meno EuroTechnology Fund. Fond zostane uzavretý do konca roku 2009, po tomto dátume je pravdepodobná zmena na otvorený podielový fond.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS