ČLÁNOK
Jozef Barta novým generálnym riaditelom UniBanky
10. mája 2003

Novým predsedom predstavenstva a generálnym riaditelom UniBanky, a. s., sa od 12. mája stane Jozef Barta, rozhodlo o tom zasadnutie dozornej rady UniBanky, ktoré sa uskutocnilo 5. mája 2003. V UniBanke v oboch pozíciách nahradí Jirího Kunerta, ktorý požiadal o uvolnenie na základe jeho poverenia úlohami v Živnostenskej banke. Tú v roku 2002 kúpilo UniCredito Italiano, majoritný vlastník UniBanky. Jirí Kunert sa tak takmer po dvoch rokoch úspešného pôsobenia v UniBanke vracia spät do Živnostenskej banky, a. s., Praha.

Jozef Barta sa narodil 22. augusta 1965. V roku 1987 ukoncil štúdium na národohospodárskej fakulte Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, odbor financie, špecializácia bankovníctvo a roku 1993 graduoval na Harvard Business School získaním titulu Master of Business Administration. Po ukoncení štúdií v USA, v rokoch 1993-1999, pracoval v Credit Suisse First Boston v Prahe, najprv ako obchodník s cennými papiermi a neskôr na oddelení investicného bankovníctva na pozícii manažéra pre Slovensko. V CSFB riadil projektové tímy zamerané na aranžovanie úverov, emisiu akcií a dlhopisov, na štruktúrované financovanie významných slovenských podnikov.

V rokoch 1999 až 2002 zastával pozíciu generálneho riaditela Eurotelu, a. s., Bratislava. Spolocnost pod jeho vedením dosiahla významný rast v mnohých oblastiach jej podnikania, predovšetkým v oblasti rastu podielu na trhu a zvýšenia ziskovosti.

Od Jozefa Bartu sa v novej pozícií predsedu predstavenstva a generálneho riaditela UniBanky ocakáva, že bude úspešne pokracovat v implementácii 3-rocného strategického plánu, ktorým akcionári pre rok 2003 pred banku postavili nárocné úlohy, predovšetkým v oblasti rastu výkonnosti banky a jej ziskovosti.

Jozef Barta plynule ovláda anglický a nemecký jazyk. Je ženatý, má dve deti a žije v Bratislave.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2020

USD 1,174 0,005
CZK 27,007 0,027
GBP 0,917 0,001
HUF 362,050 1,030
CAD 1,563 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS