ČLÁNOK
Jediným akcionárom HVB Slovakia bude Bank Austria
15. novembra 2001

Akcionári HVB Bank Slovakia, a.s. (HVB Slovakia) odsúhlasili prevod 61,3 % akcií z nemeckej Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG na rakúsku Bank Austria. Tá by sa tak mala do konca roka stať jediným akcionárom HVB Slovakia. Prevod akcií bol posledným krokom reštrukturalizácie skupiny HVB Group na Slovensku. Informoval o tom Stanislav Gronský z oddelenia marketingu banky.

Akcionári banky rozhodli aj o reinvestovaní celého zisku HypoVereinsbank Slovakia v objeme 191,3 mil. Sk. HVB Slovakia totiž plánuje rozvoj pobočkovej siete a uvedenie nových produktov na trh. „Na slovenskom bankovom trhu sa v dôsledku reštrukturalizácie a privatizácie zostruje konkurencia,“ skonštatoval predseda predstavenstva HVB Slovakia Christian Suppanz. Ako dodal, kapitálové vybavenie banka využije na dosiahnutie rastových cieľov.

HVB Slovakia disponovala podľa medzinárodných účtovných štandardov IAS na začiatku októbra bilančnou sumou 28,5 mld. Sk. Sumárny zisk banky za prvých 9 mesiacov dosiahol 468 mil. Sk. Ku koncu septembra banka poskytla klientom v čistom vyjadrení úvery za 16,5 mld. Sk, pričom vklady klientov predstavovali 15,5 mld. Sk. V súčasnosti má HVB Slovakia viac ako 11 tisíc súkromných a obchodných klientov a vyše 1000 firemných klientov.

Bayerische Hypo- und Vereinsbank je ústrednou bankou koncernu HVB Group a Bank Austria je jej stopercentnou dcérskou bankou. Vzhľadom na svoje skúsenosti v regióne zodpovedá Bank Austria v rámci koncernu okrem domáceho Rakúska aj za rozvíjajúce sa trhy v strednej a východnej Európe. Celý koncern HVB Group má 71 tisíc zamestnancov a prostredníctvom 2400 obchodných miest vo vyše 40 krajinách celého sveta využíva jeho služby 8 miliónov zákazníkov. Ku koncu tretieho štvrťroka 2001 disponoval koncern celkovými aktívami 724,6 mld. eur, pričom vykázal prevádzkový zisk pred tvorbou opravných položiek na úvery vo výške 2,7 mld. eur.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS