ČLÁNOK
Jedinou slovenskou spolocnostou v indexe CESI je Slovnaft
23. apríla 2003

Pocet bázických zložiek stredoeurópskeho akciového indexu CESI v dôsledku prijatia emisie Erste Bank do jeho bázy poklesol v porovnaní s predchádzajúcim polrokom z 22 na 18 spolocností. Pocet slovenských reprezentantov sa taktiež znížil a bratislavskú burzu bude v nasledujúcom období reprezentovat jedine Slovnaft. Po pravidelnom zasadnutí Výboru Stredoeurópskeho akciového indexu CESI v Budapešti o tom informoval Štefan Molnár z oddelenia obchodovania a analýz Burzy cenných papierov v Bratislave.

Podla súcasných pravidiel indexu sa musí súcet kapitalizácie spolocností jednej krajiny zaradených do bázy indexu rovnat 50 % kapitalizácie lokálneho kótovaného trhu. Kapitalizácia jednej spolocnosti je zároven limitovaná na 12 % kapitalizácie celého indexu. Kedže kapitalizácia Slovnaftu dosiahla až 64,8 %, bolo nevyhnutné pocet cenných papierov v emisii redukovat. Zaradenie Erste bank, ktorá je najvyššie kapitalizovanou spolocnosti pražskej burzy spôsobilo takmer 10-percentný nárast jej podielu v báze a vytlacilo napríklad aj madarskú ropnú rafinériu MOL.

Revízia zloženia stredoeurópskeho indexu CESI sa uskutocnuje dvakrát za rok, vždy na základe polrocných výsledkov k 31. marcu, resp. 30. septembru príslušného roka.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 9. 2020

USD 1,163 0,001
CZK 27,107 0,092
GBP 0,913 0,001
HUF 363,160 1,290
CAD 1,556 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS