ČLÁNOK
Jedine občania platili riadne dane?
17. februára 1998

Dane by totiž mali do príjmovej časti rozpočtu priniesť 166 mld. Sk, pričom podľa údajov, ktoré agentúre SITA poskytlo Ústredné daňové riaditeľstvo SR, sa v minulom roku podarilo na daniach vybrať len 145,523 mld. Sk. V absolútnom vyjadrení predstavuje predpokladaný nárast daňových príjmov 21 mld. Sk. Štátny rozpočet na rok 1997 pôvodne počítal s daňovými príjmami 154,606 mld. Sk, čo je o 9 mld. Sk viac ako bola realita.. Rast hrubého domáceho produktu by pritom mal dosiahnuť v stálych cenách 5 % a inflácia by mala byť podľa vlády do 6 %. Rast HDP v nominálnych cenách by tak mal dosiahnuť 11,3 %. V budúcom roku by mala SR zaznamenať zvyšovanie podielu daní na vyprodukovanom HDP, čo znamená zvyšovanie daňového zaťaženia. Návrh tohtoročného štátneho rozpočtu predpokladá, že príjmy z dane z pridanej hodnoty (DPH) vzrastú oproti roku 1997 o 17 %, v nominálnom vyjadrení o 9,4 mld. Sk. Podľa schváleného rozpočtu by sa malo na DPH vybrať v tomto roku 64,3 mld. Sk, zatiaľ čo v minulom roku sa podľa údajov Ústredného daňového riaditeľstva podarilo získať 54,935 mld. Sk. Jedinou položkou, ktorá by mala tento rast výraznejšie stimulovať je zvýšenie DPH pri telekomunikačných službách. Ministerstvo financií však pri odôvodňovaní tohto návrhu kalkulovalo s prínosom iba 1,8 mld. Sk. Významný rast očakáva vláda v tomto roku aj pri príjmoch z cla a dovoznej prirážky. V minulom roku sa vďaka zavedeniu dovoznej prirážky podarilo vybrať 12,8 mld. Sk, z čoho dovozná prirážka predstavovala 6,2 mld. Sk. Na tento rok sa počíta s nárastom príjmov z cla i dovoznej prirážky o 10,8 %. Tento predpoklad však bol vypracovaný ešte pred rozhodnutím Svetovej obchodnej organizácie, že od 1. marca má SR dovoznú prirážku znížiť na 3 % a od 1. októbra celkom zrušiť. Podľa asociačných dohôd s Európskou úniou a Stredoeurópskym združením voľného obchodu (CEFTA) znižuje SR každoročne clá voči členským krajinám týchto združení. Negatívne na túto časť príjmov štátneho rozpočtu vplýva aj pokles dynamiky dovozu tovarov do SR. Kým v roku 1996 predstavoval rast objemu dovozu do SR 18,5 %, v roku 1997 poklesla miera rastu na 1,22 %. Dane z príjmov právnických osôb by mali medziročne vzrásť o 17,8 % a dosiahnuť úroveň 27,8 mld. Sk. V minulom roku pritom vláda počítala, že vyberie na tomto druhu dane 40,5 mld. Sk, nakoniec sa jej však podarilo získať iba 23,59 mld. Sk. Významný rast očakáva ministerstvo financií aj pri spotrebných daní. V minulom roku sa síce plánovaný objem 24 mld. Sk nepodarilo naplniť ani zvýšením spotrebnej dane z uhľovodíkových palív a mazív a nakoniec sa vybralo iba 21,87 mld. Sk. V tomto roku bude okrem hospodárskeho rasti stimulovať príjmy zo spotrebných daní aj zvýšenie daní z tabakových výrobkov. Najreálnejšie zostavenou položkou príjmov štátneho rozpočtu by mali byť dane z príjmov fyzických osôb. Pri medziročnom raste o 4,9 % by mali dosiahnuť 26,9 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 5. 2024

USD 1,085 0,002
CZK 24,738 0,010
GBP 0,852 0,000
HUF 387,080 0,970
CAD 1,483 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS