ČLÁNOK
JCP dosiahli za 1. polrok 1997 zisk po zdanení 59,374 mil. Sk
31. augusta 1997

JCP dosiahli za 1. polrok 1997 zisk po zdanení 59,374 mil. Sk, čo oproti 1. polroku 1996 znamená pokles o 4,675 mil. Sk. Čistý zisk na jednu akciu predstavoval 41,02 Sk (pokles o 7,3%).Objem výroby v 1. polroku 1997 výrobkov hlavnej činnosti predstavoval výšku 1,559 mld. Sk. Z celkového predaja výrobkov v hodnote 1,481 mld. Sk bol objem dodávok a služieb do tuzemska 540 mil. Sk a export predstavoval 941 mil. Sk, čo je 63,6 % z celkového predaja.K 30. 6. 1997 disponovala spoločnosť celkovými aktívami 3,682 mld. Sk, čo oproti rovnakému obdobiu minulého roka je pokles o viac ako 480 mil. Sk. Vlastné imanie predstavovalo 1,854 mld. Sk a jeho rentabilita poklesla o 0,09% na 3,20%.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS