ČLÁNOK
Japonský premiér vytýčil hlavné body ekonomického plánu
9. mája 2001

Revitalizovať stagnujúcu ekonomiku a začať znižovanie enormne rastúceho dlhu prostredníctvom fiškálnej politiky v rámci dvoch krokov sa zaviazal nový japonský premiér Džuničiro Koizumi vo svojom inauguračnom prejave, kde prezentoval hlavné body svojej ekonomickej politiky.

V rámci prvého kroku sa vláda zameria na redukciu nových pôžičiek a na kontrolu spôsobu alokácie výdavkov. Koizumi plánuje udržať vo fiškálnom roku 2002/2003 nové emisie vládnych dlhopisov pri súčasných úrovniach 30 mil. jenov, prípadne nižšie. Druhým krokom bude agresívnejšia fiškálna reforma po oživení ekonomického rastu, napríklad prostredníctvom obmedzenia emisií nových bondov na splácanie existujúcich dlhov. Hoci žiadny časový plán reštriktívnych opatrení nebol zverejnený, Koizumi povedal, že Vládny výbor pre ekonomickú a fiškálnu politiku načrtne princípy ekonomickej politiky a fiškálnych reforiem v júni.

Štrukturálne reformy sa stanú prioritou, uvažuje sa však aj s rôznymi sociálnymi záchrannými sieťami pre nezamestnaných a s programami finančnej podpory pre menšie firmy. Vláda plánuje urýchlene implementovať núdzový ekonomický balík, zahŕňajúci aj daňové reformy, vypracovaný vládnou koalíciou s cieľom oživiť akciový trh. Koizumi plánuje pomôcť bankám zbaviť sa svojich zlých úverov v priebehu 2 – 3 rokov. Ďalším cieľom vlády je zlepšiť potenciál japonskej ekonomiky vytvorením konkurenčnejšieho prostredia vďaka deregulácii. Vláda posilní kompetencie špeciálnej komisie pre zabezpečovanie konkurenčne spravodlivého trhu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 5. 2024

USD 1,084 0,001
CZK 24,736 0,002
GBP 0,852 0,001
HUF 385,180 1,900
CAD 1,487 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS