ČLÁNOK
Japonský investor viaže na účtoch prostriedky za Devín banku
9. augusta 2001

Japonský investor, ktorý by mal v Devín banke, a.s., navýšiť základné imanie o 3 mld. Sk, deponoval na účty banky ekvivalent tejto sumy. Prostriedky budú na účtoch viazané až do udelenia povolenia k nadobudnutiu väčšinového podielu v banke japonskému investorovi Národnou bankou Slovenska. Po mimoriadnom valnom zhromaždení o tom informovala hovorkyňa banky Oľga Viestová.

Devín banka má povolenie na zvýšenie základného imania o 3 mld. Sk na 4 mld. Sk do konca augusta. V prvej polovici júna centrálnu banku požiadal potenciálny japonský investor o súhlas s nadobudnutím podielu na základnom imaní prevyšujúcim 50 %. NBS sa však k tejto žiadosti zatiaľ nevyjadrila a stále preveruje ekonomickú silu investora, ako aj pôvod zdrojov, ktoré plánuje investor použiť na upísanie a splatenie akcií. Centrálna banka požiadala investora o predloženie viacerých dokladov a iných dôkazov, ktoré sú nevyhnutné na udelenie povolenia.

Podľa doteraz zverejnených neoficiálnych informácií má byť japonským investorom spoločnosť Japan Grade One. Prostriedky na túto operáciu by mala poskytnúť britská banka HSBC, ktorá patrí medzi desiatku najväčších finančných skupín sveta. Po pripravovanom zvýšení základného kapitálu banky by podiel japonskej spoločnosti mal dosiahnuť 75%.

Úspešné zvýšenie základného imania by posilnilo kapitálovú silu Devín banky. Podľa pripravovaného nového zákona o bankách, ktorým by sa mal na jeseň zaoberať parlament, bude totiž kapitálová primeranosť nižšia ako 2 % znamenať pre NBS povinnosť odobrať bankovú licenciu. Devín banka v súčasnosti požadovanú kapitálovú primeranosť nespĺňa, keďže eviduje zápornú výšku vlastného kapitálu. Kapitálová primeranosť predstavuje pomer vlastného kapitálu k rizikovováženým aktívam.

Devín banka vykázala za uplynulý rok neauditovanú stratu prevyšujúcu 2 mld. Sk. Len vo štvrtom kvartáli predstavovala strata 1,664 mld. Sk, na čom sa výrazne podpísalo vytvorenie 1,6 mld. Sk opravných položiek. Za prvý polrok vykázala stratu 125,73 mil. Sk. Bilančná suma banky ku koncu júna dosiahla sumu 11,928 mld. Sk. Vklady klientov predstavovali 12,312 mld. Sk a úvery 2,409 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS