ČLÁNOK
Japonský bankový kolos Mizuho sa chce výrazne presadiť v zahraničí
17. mája 2001

Japonská banka Mizuho disponuje aktívami v objeme 1,21 bilióna dolárov (150 biliónov jenov). Z tohto dôvodu sa považuje za najväčšiu banku na svete. Vo veľmi krátkej budúcnosti chce vytvoriť alianciu, prípadne kúpiť renomovanú zahraničnú spoločnosť, ktorá obchoduje s cennými papiermi. Tento cieľ sa má splniť najneskôr do jari budúceho roka.

Mizuho vznikol na základe trojstrannej fúzie, v rámci ktorej došlo v septembri 2000 k zlúčeniu Fuji Bank, Industrial Bank of Japan a Dai-Ichi Kangyo Bank.

Aj pre takýto kolos, ktorý získava 15% svojich ročných výnosov z operácií mimo Japonska, sa však zdá byť zamýšľaná obchodná aliancia, prípadne akvizícia v zahraničí veľmi nákladnou operáciou. Analýza ING Barings hovorí o astronomickej čiastke, ktorú by musel Mizuho zaplatiť. Treba totiž vychádzať z faktu, že v nedávnej minulosti vplyvné komerčné bankové domy v USA, Ázii a Veľkej Británii výrazne posilnili svoje pozície práve tým, že fúzovali s investičnými bankami, čo bolo dané striktnou požiadavkou ich firemných klientov, aby bolo v čoraz väčšej miere k dispozícii variabilnejšie spektrum finančných zdrojov, a nie iba tie, ktoré spravidla poskytujú „tradičné“ banky.

V uplynulých dvoch rokoch získal Chase Manhattan za 36 miliárd dolárov J.P. Morgan a UBS AG zaplatil 16 miliárd dolárov za Paine Webber Group. Počas tohto týždňa síce HSBC Holdings s trhovou hodnotou 116 miliárd dolárov poprel informácie, respektíve špekulácie o budúcej užšej väzbe s Merrill Lynch, ktorého trhová kapitalizácia sa vyčísľuje na 56 miliárd dolárov. Obidva subjekty vytvorili v nedávnej minulosti spoločný internetový biznis, avšak nový rozmer spolupráce oficiálne odmietajú.

Z pohľadu Mizuho, najmä v kontexte s cenou budúcej možnej akvizície je však podstatná jedna vec – na trhu, ktorý je značne vypätý, prakticky fungujú iba dve renomované investičné banky, ktoré nemajú priame väzby s „tradičnými“ komerčnými finančnými inštitúciami. Ide o Lehman Brothers Holding a Bear Stearns.

Mizuho však naďalej deklaruje svoje ambície napriek tomu, že japonský bankový sektor je značne zadĺžený a sústavne bojuje o oživenie vlastnej profitability, čo je v rámci domáceho dlhodobého ekonomického poklesu za ostatných desať rokov dosť komplikované.

Mizuho chce naliehavo získať technologickú infraštruktúru a dosiahnuť nižšiu nákladovosť, aby vylepšil svoju bilanciu, pričom jednou z možností je práve zamýšľaná zahraničná akvizícia – konštatuje sa v štúdii ABM Amro Securities.

Tento japonský bankový kolos má trhovú kapitalizáciu na úrovni 53 miliárd dolárov a voľní, no zároveň aj renomovaní hráči na trhu – Lehman a Bear Stearns deklarujú tento ukazovateľ v objemoch 45 miliárd, respektíve 8,5 miliardy USD. V prípade akvizície nebude môcť Mizuho ponúknuť ako platobný inštrument akcie, ktoré sa používali v predchádzajúcich transakciách podobného charakteru v USA, pretože cenné papiere Mizuho nie sú obchodovateľné na Newyorskej burze.

Zdá sa však, že Japonci neustúpia od svojho pôvodného zámeru – počas mája 2001 totiž unifikovali svoju maklérsku firmu, ktorá pôsobí „doma“ a teraz sa pozerajú do zahraničia. Netaja sa zámerom, že chcú vybudovať reprezentatívnu japonskú investičnú banku, i keď náklady na tento finančný projekt, respektíve zdroje, ktoré sú ochotní uvoľniť, doteraz bližšie nešpecifikovali.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS