ČLÁNOK
Japonská vláda zverejnila ekonomický balíček
8. apríla 2001

Japonsko v piatok formálne schválilo balíček ekonomických opatrení na podporu stagnujúcej ekonomiky prostredníctvom pomoci bankám vyriešiť ich problémy s bremenom zlých úverov a prostredníctvom podpory akciového trhu. Japonská vláda a strany vládnucej koalície zverejnili vyhlásenie, v ktorom navrhli približne rovnaké opatrenia ako v predbežnom návrhu, zverejnenom v stredu, kedy sa nepodarilo dosiahnuť v tejto otázke dohodu a rozhodlo sa o oddialení vyhlásenia balíčka na piatok.

Balíček navrhuje dvojročný limit pre 16 najväčších japonských bánk na zbavenie sa existujúcich pôžičiek poskytnutých subjektom, ktoré už zbankrotovali, resp. im bankrot hrozí. Opatrenie nadobúda účinnosť od 1. apríla 2001. Hodnota zlých úverov v japonských bankách sa k septembru minulého roku odhadovala na 32 bilióna jenov. Balíček požaduje od bánk, aby limitovali svoje akciové podiely na úrovne, ktoré zodpovedajú ich schopnosti zvládať úverové riziká, čo balíček definuje ako 100 % ich čistej hodnoty. Toto opatrenie zredukuje citlivosť bánk voči výkyvom na akciových trhoch. Momentálne sa hodnota krížovo vlastnených podielov bánk odhaduje na 35 – 45 bil. JPY, čo predstavuje približne 135 % ich čistej hodnoty.

Balík tiež navrhuje vytvorenie subjektu, ktorý bude absorbovať nadbytočné akcie predávané bankami. Tento fond bude čiastočne podporovaný štátom a bude kupovať tieto akcie za ich trhovú cenu. Balík obsahuje tiež vyhlásenie, že legislatíva o spomínanom subjekte sa pripraví „čo najskôr“. Nevylučuje sa vypracovanie legislatívy do 29. júna.

Balíček zahŕňa aj návrhy o daňových úľavách a opatrenia na povzbudenie trhu s nehnuteľnosťami v mestských oblastiach. Balík obsahuje tiež opatrenia na vytvorenie pracovných príležitostí a na poskytnutie sociálnej siete pre prepustených pracovníkov.

Zámerom balíčka je zbavenie bánk ich záťaže vo forme zlých úverov a redukcia nadbytočnej zadlženosti v podnikovom sektore. Tieto problémy sú v japonskej ekonomike hlboko zakorenené a zabránili Japonsku v uplynulých rokoch dosiahnuť ekonomické oživenie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 5. 2024

USD 1,084 0,001
CZK 24,736 0,002
GBP 0,852 0,001
HUF 385,180 1,900
CAD 1,487 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS