ČLÁNOK
Japonská ratingová agentúra R&I zvyšuje rating SR
30. marca 2001

Japonská ratingová agentúra Rating and Investment Information, Inc. (R&I) s platnosťou od 30. marca 2001 zvyšuje rating Slovenskej republiky z BB+ na BBB-. Agentúru SITA o tom informoval hovorca Národnej banky Slovenska Ján Onda.

Agentúra vo svojej správe pozitívne hodnotí priaznivý vývoj platobnej bilancie a významný pokrok v zavádzaní trhových princípov pri štrukturálnej reforme. Zároveň ocenila pokles krátkodobého zahraničného zadlženia a zníženie devízového rizika. Poukázala však na potrebu nastolenia rovnováhy bežného účtu platobnej bilancie a hospodárenie verejných financií.

Hlavnou príčinou výrazného nárastu zahraničných investícií v roku 2000, kedy celková výška priamych zahraničných investícií po prvýkrát prekročila sumu 1 mld. USD, je podľa ratingovej agentúry zvýšenie dôveryhodnosti SR medzi zahraničnými investormi. Slovensko vstúpilo v novembri 2000 do Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD), pričom agentúra považuje časový horizont roku 2005 pre vstup SR do Európskej únie za reálny.

Agentúra oceňuje výrazný pokles podielu deficitu bežného účtu platobnej bilancie na hrubom domácom produkte (HDP) z 10,4 % v roku 1998 na 3,7 % v roku 2000, čo je hodnota zodpovedajúca priemernej úrovni štátov východnej Európy. Výrazný rast exportu mal pozitívny vplyv na obchodnú bilanciu.

Podiel krátkodobého zahraničného dlhu na celkovom zahraničnom dlhu poklesol z 38,7 % v roku 1998 na 21 % v novembri roku 2000. Na zníženie devízového rizika má priaznivý vplyv skutočnosť, že výška devízových rezerv prevyšuje krátkodobé zahraničné zadlženie.

Proces privatizácie štátnych bánk a podnikov by mal mať podľa názoru agentúry významný vplyv na rýchly rast trhovej ekonomiky. Na druhej strane však výrazný pokrok pri reštrukturalizácii hospodárstva mal nepriaznivý vplyv na rast nezamestnanosti, ktorá dosiahla vo februári 2001 takmer 20 %. Zahraničné zadlženie stále prevyšuje 50 % HDP.

R&I vznikla zlúčením viacerých japonských agentúr s agentúrou Japan Bond Research Institute.

Pred časom japonská ratingová agentúra JCR (Japan Credit Rating Agency Ltd) pridelila rating BBB dlhodobým nadradeným dlhom Slovenskej republiky, denominovaným v zahraničných menách. Udelenie tohto ratingu odzrkadľuje podľa agentúry skutočnosť, že slovenská ekonomika oživuje a jej makroekonomické ukazovatele sa zlepšujú, finančný systém sa stáva pevnejším a pokrok v rámci štrukturálnej reformy prostredníctvom trhových mechanizmov zvyšuje efektívnosť slovenskej ekonomiky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS