ČLÁNOK
Januárový schodok zahraničného obchodu odhadujú analytici od 1,3 do 5,3 mld. Sk
14. marca 2005

V januári skončila zahranično-obchodná bilancia Slovenska podľa analytikov oslovených agentúrou SITA s deficitom 1,3 mld. Sk až 5,3 mld. Sk. Údaje o januárovom zahraničnom obchode (ZO) zverejní Štatistický úrad SR v pondelok. Najoptimistickejšia je analytička VÚB Mária Valachyová, podľa ktorej by sa mal v úvode roka zúžiť deficit zahranično-obchodnej bilancie na 1,3 mld. Sk najmä pod vplyvom sezónnosti. „V januári sa tradične zlepší bilancia najmä kvôli spomaleniu tempa dovozu,“ skonštatovala analytička, podľa ktorej rovnako z dát priemyselnej výroby vyplýva oživenie výroby orientovanej na export, okrem automobilov.

Podľa odhadov analytičky ČSOB Silvii Čechovičovej skončil zahraničný obchod v januári s deficitom vo výške 2,8 mld. Sk. „Januárové čísla zahraničného obchodu by mali priniesť ďalšie medziročné zhoršenie salda,“ skonštatovala. V januári očakáva analytička opäť nízke tempo rastu exportu, ktoré by malo byť podľa nej poznačené ešte dovolenkami v závere minulého roka. Na strane importu by mal podľa nej pokračovať najmä dovoz investičných technológií.

Vo svetle zrýchlenia rastu priemyselnej výroby v januári očakáva návrat dynamiky vývozov do kladného pásma aj analytička Slovenskej sporiteľne Mária Fehérová. „Na druhej strane rýchlejšie by mali rast aj dovozy, keďže ich časť je naviazaná na potreby vývozcov,“ skonštatovala analytička, ktorá očakáva januárový schodok ZO na úrovni 3,2 mld. Sk.

Vyše päťmiliardový zahranično-obchodný deficit v úvode roka predpovedá analytik Poštovej banky Miroslav Šmál. Vývoj obchodnej bilancie v januári ako aj počas celého roka 2005 by mal oproti minulému roku pokračovať podľa neho bez výraznejších zmien. „V dôsledku rastúceho spotrebiteľského dopytu ako aj dovozu investičných tovarov by import mal naďalej dosahovať vysoké objemy. Naopak pre nábeh nových výrobných kapacít až v nasledujúcich rokoch, ide hlavne o automobilový priemysel, by sa export mali pohybovať približne na úrovni roku 2004, resp. mierne by mohol vzrásť po začatí exportu nových modelov z Volkswagenu,“ skonštatoval. V medziročnom porovaní celkového salda obchodnej bilancie neočakáva Šmál až taký výrazný prepad ako v minulom roku kedy sa deficit prehĺbil z 24,3 mld. Sk až na 45,5 mld. Sk najmä pre výpadky v exporte automobilového priemyslu po zmene vo výrobnom programe Volkswagenu. Schodok zahranično-obchodnej bilancie za celý rok 2005 očakával analytik na úrovni 50 mld. Sk.

Zahraničný obchod Slovenska skončil v decembri minulého roka podľa predbežných údajov s pasívnym saldom v objeme 9,3 mld. Sk. Za celý uplynulý rok bol zahraničný obchod SR deficitný v objeme 45,5 mld. Sk. V decembri sa zo Slovenska vyviezol tovar za 68,8 mld. Sk a v medziročnom porovnaní vývoz poklesol o 2,8 %. Dovoz tovarov do krajiny sa naopak v decembri medziročne zvýšil o 3,5 % na 78,1 mld. Sk. Za celý uplynulý rok sa zo SR vyviezol tovar za 895,5 mld. Sk, čo je medziročný nárast o 11,5 %. Celkovo sa za vlaňajšok doviezol do krajiny tovar za 941,1 mld. Sk a medziročne tak dovoz vzrástol o 13,7 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS