ČLÁNOK
Januárová inflácia v ČR dosiahla 4,2 percenta
8. februára 2001

Cenová hladina v Českej republike vzrástla v januári tohto roka medziročne o 4,2 %. V porovnaní s decembrom minulého roka sa spotrebiteľské ceny zvýšili o 1,9 %. Medzimesačný rast cien súvisel v januári tohto roku podobne ako vlani so zvýšením regulovaných cien. Informoval o tom hovorca Českého statistického úřadu Ladislav Pištora. Jadrová inflácie, ktorá vyjadruje medzimesačný prírastok indexu

spotrebiteľských cien počítaný z celkového spotrebného koša po vylúčení vplyvu zmien regulovaných cien, daňových úprav a iných administratívnych opatrení, predstavovala v januári 0,5 % a po očistení o sezónne vplyvy 0,2 %. Čistá inflácia vzrástla v januári o 0,6 %, v porovnaní s rovnakým mesiacom predchádzajúceho roka dosahovala 3 %.

Zatiaľ čo sa prírastky cien v jednotlivých mesiacoch uplynulého roka pohybovali v rozmedzí niekoľko desatín percenta, v januári tohto roka došlo k skokovému nárastu cien. Regulované ceny elektriny sa v januári medzimesačne zvýšili o 14,8 % a ceny plynu narástli o 24,1 %. „Ich podiel na medzimesačnom náraste spotrebiteľských cien predstavoval 1,1 percentuálneho bodu,“ uviedol Pištora.

V oblasti bývania sa ďalej zvýšili vecne usmerňované ceny vodného o 7,1 %, stočného o 7,4 %, tepla o 3,2 %. Z ďalších administratívne ovplyvňovaných cien sa zvýšili najmä ceny telefonických služieb o 6,4 %, cestovné v mestskej doprave o 1,9 % a autobusovej o 2,9 %. Lieky zdraželi o 0,7 %. Na celkovom zvýšení spotrebiteľských cien o 1,9 % sa podieľali regulované ceny 1,4-percentuálnymi bodmi. Na rast spotrebiteľských cien v januári pôsobilo zvýšenie cien potravín a nealkoholických nápojov. Vzostup cien potravín bol najmä dôsledkom zvýšenia cien ovocia mierneho pásma o 26 %, južného ovocia o 6,8 % a čerstvej zeleniny o 4,9 %. Mierne však klesli ceny hovädzieho mäsa a chleba. O 1 % sa zvýšili ceny alkoholických nápojov a cigariet. Naopak v januári poklesli ceny v doprave. Ceny pohonných hmôt sa totiž medzimesačne znížili o 7,3 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 5. 2024

USD 1,085 0,002
CZK 24,738 0,010
GBP 0,852 0,000
HUF 387,080 0,970
CAD 1,483 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS