ČLÁNOK
Jadrová inflácia vlani na dolnej hranici očakávaní NBS
12. januára 2001

Jadrová inflácia, ktorá očisťuje mieru rastu cenovej hladiny od vplyvu regulovaných cien a administratívnych opatrení, dosiahla na konci decembra v medziročnom porovnaní 4,6 %. Na konci roka 1999 predstavovala jadrová inflácia 7 %. Hlavná inflácia meraná indexom spotrebiteľských cien dosiahla na medziročnej báze 8,4 % oproti 14,2 % v roku 1999. Vyplýva to z údajov zverejnených Štatistickým úradom SR.

Úroveň jadrovej inflácie sa tak nachádza na dolnej hranici intervalu decembrového odhadu Národnej banky Slovenska, ktorá predpokladala jej záverečnú hodnotu medzi 4,6 % a 4,8 %. Výšku celkovej inflácie odhadovala centrálna banka na spodný interval 8,4 – 8,7 %, a tak jej skutočná hodnota bola tiež na dolnej hranici očakávaného intervalu.

Najväčší medzimesačný nárast dosiahla jadrová inflácia v prvých dvoch mesiacoch minulého roka, v januári (1,1 %) a vo februári (1 %) minulého roka. Druhé najvyššie hodnoty zaznamenala v období od septembra (0,7 %) do novembra (0,6 %). V apríli a v júni dosiahla naopak záporné hodnoty (-0,1 %). Na medziročnej báze možno od začiatku roka sledovať klesajúci trend z úrovne 7 % v januári a vo februári až k 4,6 % v decembri.

Podľa centrálnej banky bude v tomto roku príspevok trhových (neadministratívnych) vplyvov na rast cenovej hladiny okolo 3,57 percentuálneho bodu, čo zodpovedá jadrovej inflácii ku koncu roka v intervale 3,6 % – 5,3 %. Po zohľadnení administratívnych úprav odhaduje centrálna banka celkovú medziročnú mieru inflácie ku koncu decembra 2001 v intervale 6,7 % – 8,2 %. Podľa analytikov oslovených agentúrou SITA by sa vývoj priemernej ročnej inflácie mal v tomto roku pohybovať v intervale 6,3 – 8,9 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 1. 2021

USD 1,206 0,006
CZK 26,185 0,022
GBP 0,891 0,001
HUF 360,390 0,400
CAD 1,541 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS