ČLÁNOK




Jadrová inflácia medzimesačne stále 0 %, medziročne 4,8 %
12. septembra 2000

Rovnako ako v júli aj v auguste vykázala jadrová inflácia nulovú medzimesačnú hodnotu. Jadrová inflácia sleduje mieru rastu cenovej hladiny na neúplnom spotrebnom koši (sú z neho vylúčené položky s regulovanými cenami a položky s cenami ovplyvňovanými inými administratívnymi opatreniami). Medziročný rast jadrovej inflácie predstavuje 4,8 % po úrovni 5,3 % zaznamenanej v júli. Čistá mesačná inflácia zaznamenala v auguste po prvý raz v tomto roku zápornú hodnotu na úrovni -0,1 % po júlových +0,3 %. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

Spotrebiteľské ceny vzrástli v auguste v porovnaní s júlom o 0,1 %, v júli vykázali nulový rast. Medziročná miera inflácie predstavuje 8,7 % po júlových 9,2 %. V priemere za osem mesiacov v porovnaní s rovnakým obdobím roku 1999 vzrástli spotrebiteľské ceny v úhrne o 13,9 %.

Najrýchlejšie rástli ceny v odbore rozličné tovary a služby o 0,5 % a potraviny a nealkoholické nápoje o 0,3 %. Znížili sa ceny dopravy o 0,7 %, odevov a obuvi o 0,2 % a nábytku, bytového vybavenia a bežnej údržby domu o 0,1 %. Nezmenili sa ceny vzdelania.

Na rast cien v odbore bývanie, voda, elektrina, plyn a iné palivá o 0,1 % mali vplyv najmä vyššie ceny iných služieb vzťahujúcich sa na byty o 2,2 %. Ceny bývania, vody, elektriny, plynu a iných palív vzrástli v auguste medziročne o 22 %, doprava o 11,2 %, potraviny a nealkoholické nápoje o 3,7 %.

Na zníženie cien v doprave mal vplyv pokles cien prevádzky prostriedkov osobnej dopravy o 1,7 % (ceny pohonných hmôt a mazadiel klesli o 2,3 %. Ceny dopravných služieb sa zvýšili o 0,4 % (z toho cestnej osobnej dopravy o 0,5 %).

Index spotrebiteľských cien sa v auguste oproti júlu zvýšil v domácnostiach zamestnancov o 0,1 % a dôchodcov o 0,2 %. V auguste 2000 v porovnaní s augustom 1999 boli vyššie spotrebiteľské ceny v domácnostiach zamestnancov o 8,4 % a dôchodcov o 10,2 %.

Podľa revidovaných prognóz Národnej banky Slovenska (NBS) by mala koncoročná miera jadrovej inflácie dosiahnuť v rámci intervalu 4,7 až 5,8 %. Za predpokladu rastu hrubého domáceho produktu v stálych cenách o 2,5 % a pri udržiavaní relatívne stabilného výmenného kurzu slovenskej koruny voči euru, ako aj voči americkému doláru NBS odhaduje, že koncoročná miera celkovej inflácie sa bude pohybovať medzi 8,8 až 9,9 % a priemerná ročná inflácia dosiahne 12,4 až 12,9 %. Podľa vlády by mal rast HDP v tomto roku dosiahnuť 2,5 %, priemerná miera inflácie 10 % a nezamestnanosť 16 až 17 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 5. 2024

USD 1,083 0,003
CZK 24,748 0,066
GBP 0,852 0,003
HUF 388,050 2,620
CAD 1,481 0,001

SPOLUPRÁCA




SSDS

SAF

ReFIS