ČLÁNOK
J. Strapek očakáva expanziu fondového priemyslu
5. marca 2001

Fondový priemysel, teda predaj podielových fondov ako produktov je na Slovensku úplne na začiatku. Očakáva sa expanzia, podobná rastu na trhu mobilnej komunikácie. Uviedol to Július Strapek, riaditeľ spoločnosti Tatra Asset Managnemt na konferencii Prehľady a trendy finančného trhu.

„Na každej reforme sa rýchlo bohatne a takáto ´reforma´ nás čaká a preto sme tu. Veľká časť fondovej produkcie sa priváža, čo zrýchľuje tempo reformy,“ poznamenal J. Strapek v súvislosti s pozíciou TAM na trhu podielových fondov.

Rast v oblasti podielových fondov súvisí s menovým vývojom a výškou úrokových sadzieb, tvrdí Strapek. Na Slovensku sa tohto roku predpokladá, že reálna úroková miera by mala dosiahnuť záponú hodnotu asi 1,5 percenta.

Riaditeľ TAM si myslí že rast trhu podielových fondov ovplyvňuje vývoj akciových trhov vo svete a veľké poklesy vytvárajú priestor pre zaujímavé zisky. Zatiaľ je len malá daňová stimulácia rastu. Rast trhu podielových fondov môže ovplyvniť reforma dôchodkového systému.

Investori na Slovensku si môžu vybrať niekoľko základných druhov fondov. Ide o nasledovné základné typy. Sú to fondy peňažného trhu, dlhopisové, zmiešané pozostávajúce z akcií, termínovaných vkladov a dlhopisov. Posledným typom sú čisté akciové fondy.

Na slovenskom trhu sú momentálne vysoká poplatky za správu podielových fondov a nízke vstupné poplatky (poplatky pri kúpe podielového listu). „Pomaly za začína opačný trend, čo má pozitívny vplyv na predaj,“poznamenal Strapek.

Slovenskí investori najviac obľubujú dlhopisové fondy (60%). V Európskej únii viac ako 50% investorov uprednostňuje akciové fondy. Strapek predpokladá, že slovenskí investori postupe začnú presúvať svoje finančné prostriedky do zmiešaných fondov. Fondy sa zatiaĺ najviac predávajú cez banky. Tie umiestnili na trhu od 60% do 65% ponúkaných produktov. Distribučné poradenské firmy umiestnili na trhu od 20 % do 25 % produkcie. Zvyšok sa predáva cez telefón, internet a maklérske spoločnosti.

Typický klient podielového fondu je väčšinou žena (60%). Klienti sú mladí ľudia od 25 do 40 rokov, ktorí sú ekonomicky aktívni (65%), bývajú v meste (70%) a sú ženatí alebo vydaté. V budúcnosti Strapek očakáva na slovenskom trhu príchod renomovaných hráčov, takže banky začnú asi o 2 roky predávať svoje aj cudzie fondy. Okrem iného si myslí, že pri predaji podielových fondov sa bude spolupracovať so životnými poisťovňami. Správcovia podielových fondov sa podľa neho zúčastnia na reforme dôchodkového zabezpečenia.

Okrem iného predpokladá, že na trhu budú degenerovať fondy orientované na jednu krajinu a vstúpia naň indexové fondy, ktorých aktíva kopírujú skladbu niektorého z indexov kapitálového trhu a derivátové fondy. Rast zažijú sektorové fondy, garantované fondy a fondy fondov, ktoré nakupujú akcie iných fondov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS