ČLÁNOK
J. Strapek i myslí, že štát by nemal byť vlastníkom SCP
8. marca 2001

Cenník Strediska cenných papierov SR, ktorý má platiť od 1. apríla 2001 by bol v poriadku keby rešpektoval štandardné princípy fungovaniea centrálneho depozitára. Súčasná konštrukcia cenníka je vytrhnutím jednej problematiky z celej mozaiky funkčnosti systému centrálneho depozitára. Cenník Strediska cenných papierov SR by bol ok, keby respektoval štandardné principy. Uviedol to pre finančné noviny Július Strapek, riaditeľ Tatra Asset Management.

Stredisko cenných papierov SR nesmie v žiadnom prípade poskytovať služby retailovým zákazníkom a jeho klientami by mali byť iba banky, obchodníci s cennými papiermi, ktorí spravujú účty cenných papierov klientom. Mali by to byť len subjekty, ktoré splnia predpísané kritériá kapitálového, technického a odborného vybavenia, mieni Strapek.

Riaditeľ Tatra Asset Managment si myslí, že Stredisko cenných papierov SR by mao viesť len registre cenných papierov a globálne účty pre správcov (kustódov) cenných papierov pre ich klientov. Správcovia cenných papierov by sa im mali snažiť podľa Strapeka poskytovať služby za primeranú cenu, čo znamená, že by mala byť v súlade s trhovým mechanizmom. Tento model napríklad existuje v Poľsku.

„Kustodiáni, ktorí budú spravovať cenné papiere pre klientov by ich mohli zastupovať pri výkone ich akcionárskych práv. Tým by sa výrazne zvýšila ochrana práv minoritných akcionárov. Úplne ináč by to vyzeralo, keby banka spravujúca cenné papiere klientov na valnom zhromaždení zastupovala 15% akcionárov. Pri nekorektnom jednaní väčšinových akcionárov by mohla pohriziť zvolaním valného zhromaždenia, zastavením kohútika finančných tokov a podobne, “ hovorí Strapek.

Riaiditeľ Tatra Asset Managment si myslí, že akcionárom Strediska cenných papierov SR by nemal byť štát, ktorý je ako poskytovateľ služieb mimoriadne zlý dodávateľ. Ak má niekto pocit, že v prípade súkromného vlastníka hrozí únik údajov, tak pri dvojstupňovej evidencii je to marginálny problém, pretože technické vybavenie Strediska cenných papierov SR musí byť monitorované Úradom pre finančný trh.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

13. 6. 2024

USD 1,078 0,002
CZK 24,699 0,013
GBP 0,845 0,001
HUF 396,480 1,200
CAD 1,482 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS