ČLÁNOK
J. Makúch o financovaní ÚFT v budúcnosti
26. marca 2001

Úrad pre finančný trh (ÚFT), ktorý vznikol v minulom roku je financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu. Vo Veľkej Británii a vo Švédsku je dohľad nad finančným trhom financovaný z poplatkov účastníkov trhu. „Predpokladám, že u nás to bude podobne, pretože v opačnom prípade je ťažké hovoriť niečo o nezávislosti regulátora, keď je zvislý na tom ako rozhodne úradník z Ministerstva financií SR o tom koľko bude mať peňazí na vybavenie úradu, zabezpečenie vzdelávania pracovníkov,“ odpovedal predseda ÚFT Jozef Makúch na otázku Finančných novín v Klube ekonómov koncom minulého týždňa.

To, aby účastníci trhu financovali činnosť ÚFT by sa malo dostať do ustanovení novely zákona o ÚFT, ktorý sa v súčasnosti pripravuje. Zákon by sa mal dostať do parlamentu v júni tohto roku. Tento spôsob financovania regulačného orgánu je podľa Makúcha obvyklý.

ÚFT v súčasnosti dohliada na činnosť spoločností, ktoré spravujú podielové fondy, obchodníkov s cennými papiermi, emitentov cenných papierov, obchodníkov s cennými papiermi a komerčných poisťovní. Na činnosť komerčných bánk dohliada Národná banka Slovenska. Doplnkové dôchodkové poisťovne spadajú pod dohľad Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstva financií SR.

Za najdôležitejšiu úlohu pre ÚFT považuje Makúch prispôsobenie jeho konania systému konania Národnej banky Slovenska. Systém konania by sa mal prispôsobiť všetkým subjektom, ktoré fungujú na finančnom trhu, pretože takmer všetky robia podobné veci, poznamenal predseda ÚFT. Oba dohľady konajú iným spôsobom.

„Vzniká tým veľmi nevyvážená situácia. Premieta sa to podmienok a pravidiel fungovania. Vďaka tomu existujú iné normy pre štandardizáciu prostredia a postihovania za porušenie zákonov, „povedal v tejto súvislosti Makúch. Ako poznamenal, za dôležitú vec považuje aj zjednotenie odmeňania zamestnancov oboch regulátorov – Národnej banky Slovenska a Úradu pre finančný trh. ÚFT sa v súčasnosti zapája do medzinárodných aktivít. Získal súhlas na vstup do medzinárodnej organizácie, ktorá združuje regulátorov v poisťovníctve.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 5. 2024

USD 1,084 0,001
CZK 24,736 0,002
GBP 0,852 0,001
HUF 385,180 1,900
CAD 1,487 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS