ČLÁNOK
J. Majský bol zapojený do transakcií s Naftou Gbely
26. januára 2000

Tatra Sipox, a. s., Bánovce nad Bebravou, ktorú kontroluje Jozef Majský, sfúzovala vlani v auguste so spoločnosťou Arad, a. s., Bratislava. Podrobnosti transakcie, v ktorej získal Arad J. Majský, ani výška sumy pre pôvodného majiteľa Vladimíra Poóra, ktorý zo spoločnej firmy vycúval, nie sú známe. V najnovšom vydaní o tom informuje týždenník Trend.
V minulosti firmu Arad ovládal V. Poór, podnikateľ z Hnutia za demokratické Slovensko. V. Poór bol až do minulého roka prostredníctvom spoločnosti Druhá obchodná, a. s., Bratislava majiteľom kľúčového 45,9-percentného balíka akcií Nafty, a. s., Gbely.
Po vrátení sprivatizovaných akcií Nafty, presune majetkových podielov v spoločnostiach Nafta Trade, a. s., Bratislava a Naftárska lízingová, a. s., Bratislava, ako aj po rozhodnutí vlády SR predať akcie Nafty Slovenskému plynárenskému priemyslu (SPP), š. p., Bratislava vznikli nové, komplikované vzťahy medzi zainteresovanými spoločnosťami.
SPP postupne vkladá do Nafty 640 mil. Sk. Z časti týchto financií postupne zaplatí Tatre Sipox 261 mil. Sk za Naftu Trade a 160 mil. Sk za Naftársku lízingovú. Tatra Sipox zaplatí späť Nafte 182 mil. Sk za niekdajšiu finančnú výpomoc Aradu sfúzovanému neskôr s Tatrou Sipox. Zároveň 28 mil. Sk zaplatí Tatra Sipox za svoje dlhy za plyn SPP. Po týchto transakciách získa Nafta plnú kontrolu nad Naftou Trade a Naftárskou lízingovou.
„Najväčšie ohrozenie Nafty Gbely je vstupom SPP zažehnané,“ povedal pre Trend generálny riaditeľ Nafty Arpád Demko. Podľa neho je potrebné, aby sa do polroka pozícia SPP v Nafte stabilizovala a aby sa podpísal dlhodobý kontrakt na uskladňovanie plynu.
Predaj 45,9 percenta akcií Nafty v prospech SPP bolo prvé veľké privatizačné rozhodnutie vlády Mikuláša Dzurindu. Paradox je, že štátny majetok získal štátny podnik, komentuje Trend predaj akcií. Ak však chcú slovenskí plynári materializovať sen o stredoeurópskom plynárenskom centre, bez zahraničných partnerov v Nafte sa nezaobídu. To isté platí aj o samom SPP, odhaduje týždenník Trend budúci vývoj v slovenskom plynárenstve.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS