ČLÁNOK
J. Lazový odchádza z Burzy cenných papierov v Bratislave
6. augusta 2001

Generálny tajomník Burzy cenných papierov v Bratislave (BCPB) Juraj Lazový odchádza z funkcie a z burzy. Finančným novinám to potvrdil zdroj blízky BCPB.

Viacerí pracovníci z oblasti kapitálového trhu hodnotia krok Lazového pozitívne. „Určite sa nechcel dostať do situácia Mr. Beana, ktorý si sám sebe posielal pohľadnice a tešil sa z nich. Nakoniec by sám sebe predával slovenské akcie,“ povedal jeden z nich. O motívoch Lazového odchodu sa zatiaľ len špekuluje. Prevláda názor, že príčinou môže byť aj neúspešná fúzia s RM-Systémom a súčasne to, že niektorí členovia Burzovej komory BCPB vôbec nerozumejú problematike kapitálového trhu.

Lazový v roku 1987 ukončil štúdium na Strojníckej fakulte SVTŠ Bratislava, absolvoval odborné stáže v oblasti bankovníctva, burzovníctva a kapitálového trhu, manažérskych zručností. Bol na študijných pobytoch v USA, Veľkej Británii, Írsku a vo Francúzsku.

J. Lazový pôsobil v rokoch 1987-1991 ako výskumný pracovník vo Výskumnom ústave mechanizácie a automatizácie v Novom Meste nad Váhom. Od roku 1991 pracoval vo VÚB, najprv ako díler kapitálového trhu, neskôr ako manažér informačného systému pre cenné papiere a od roku 1995 ako riaditeľ odboru kapitálového trhu. Od roku 1994 bol členom Burzovej komory BCPB a od roku 1995 predsedom Výboru pre obchodovanie BCPB. V roku 1996 sa J. Lazový stal podpredsedom Výkonného výboru Asociácie obchodníkov s cennými papiermi.

Predchádzajúcimi generálnymi tajomníkmi boli Zdenko Alexy, Jozef Meszáros a Marián Sásik.

Podľa Lazového na Slovensku kapitálový trh bude fungovať vtedy, ak vzniknú základné štandardy akcionárskej kultúry, keď vznik a rozvoj akciových spoločností bude prirodzeným záujmom jednotlivých spolumajiteľov, spoločnosti budú vyplácať dividendy, ktoré budú zaujímavé pre portfóliových investorov, keď spoločnosti budú získavať nový kapitál na kapitálovom trhu. Podľa Lazového treba sprísniť a zásadným spôsobom skvalitniť tzv. corporate governance, aby napríklad nebolo možné prakticky beztrestne tunelovať spoločnosti, používať mafiánske spôsoby pri preberaní firiem, a tým chrániť minoritných akcionárov a portfóliových investorov. Ďalej treba oživiť kolektívne investovanie a zvýšiť likviditu a transparentnosť trhu.K splneniu uvedených predpokladov by podľa názoru mnohých odborníkov prispelo zriadenie nezávislej Komisie pre cenné papiere, ktorá by okrem výkonu dozoru nad kapitálovým trhom bola plne zodpovedná za ďalší rozvoj trhu cenných papierov v Slovenskej republike. Kapitálový trh funguje všade na svete, prečo by nemal fungovať na Slovensku? Túto otázku si sám sebe položil Lazový 11. februára 1998. Odpoveď na ňu si dal 1. augusta 2001 podpisom výpovede.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS