ČLÁNOK
J. Gruber verí, že dôjde ku korekcii niektorých častí memoranda
18. apríla 2000

Odborová organizácia vo VSŽ, a.s. Košice je presvedčená, že vstup strategického investora do VSŽ je nevyhnutný, ale nie za podmienok definovaných v memorande o porozumení, ktoré bolo podpísané 24. marca. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré prezentoval po stretnutí s predsedom parlamentu Jozefom Migašom predseda predstavenstva spoločnosti Hutník, a.s. a predseda Generálnej rady odborov vo VSŽ, a.s., Košice Jaroslav Gruber.
J. Gruber verí, že dôjde ku korekcii niektorých častí memoranda. „Pri piatkovom stretnutí predstavenstva spoločnosti Hutník s prezidentom VSŽ a predstavenstvom spoločnosti VSŽ boli naznačené určité možnosti zmeny obsahu memoranda, respektíve následných zmlúv. Možné zmeny sú však zatiaľ v čisto teoretickej rovine,“ spresnil J. Gruber.
Predstavitelia odborov upozorňujú, že treba okrem iného prehodnotiť tie časti memoranda, ktoré sa týkajú znižovania počtu zamestnancov. Podľa memoranda prepustí nová spoločnosť ročne 7 % zamestnancov, čo by malo zodpovedať prirodzenej fluktuácii pracovníkov. V roku 2000 by malo do starobného dôchodku odísť 133 pracovníkov, v roku 2001 by to malo byť 222 a ďalší rok okolo 370 pracovníkov, zatiaľ čo spomínaných 7 % predstavuje 1160 ľudí ročne.
Výrazné výhrady prezentovali zástupcovia odborov VSŽ aj voči cene za vstup U.S. Steel do VSŽ. Odborári upozorňujú na fakt, že pred dvoma rokmi zaplatil U.S. Steel za polovicu pocínovacej linky 65 mil. USD a „dnes chce za druhú polovicu linky zaplatiť 60 mil. USD a k tomu získať celú hutnícku výrobu, od dovozu surovín, cez koksovňu, vysoké pece, oceliareň, valcovne, železničnú dopravu a iné“. Tento stav pokladá Gruber za „mizériu, ak nie za dehonestáciu“.
Nemecká spoločnosť Deutsche Bank, ktorá je manažérom pre predaj akcií VSŽ strategickému investorovi mala podľa slov Grubera požiadavku, aby v novej spoločnosti mala VSŽ zastúpenie minimálne 25 percent a aby úvery, ktoré si nová spoločnosť zoberie, garantoval U.S. Steel. „Ani jedna z podmienok nebola splnená a takto definované pravidlá hry sú mizerné a dehonestujúce“, povedal J. Gruber.
Ako dodal, za prvý kvartál tohto roku vyrobili VSŽ 900 tis. ton valcovaného materiálu. V roku 2000 predpokladajú čistý zisk viac ako 2,5 mld. Sk. Svetová hutnícka výroba má v súčasnosti oživenie a na tom profitujú aj VSŽ. Preto je podľa Grubera potrebné „urobiť reštrukturalizáciu úverov a investovať do najdôležitejších záležitostí, do najvyššej pridanej hodnoty“.
Jozef Migaš sa vyjadril za vstup strategického partnera do VSŽ za podmienok, že všetky otázky vstupu budú jasné, známe budú informácie o výbere strategického partnera, ako aj podmienky rozvoja. Podľa jeho slov je dôležité vyriešiť najmä sociálne otázky spojené so vstupom investora do VSŽ. Ako sa ďalej vyjadril Jozef Migaš, hoci on nemá kompetencie vstupovať do týchto otázok, sám bude komunikovať predovšetkým z ministrami SDĽ a aby sa tieto veci riešili vo vláde.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

2. 6. 2023

USD 1,076 0,007
CZK 23,657 0,030
GBP 0,859 0,001
HUF 371,360 0,940
CAD 1,444 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS