ČLÁNOK
Istrokapital zvýšil svoj podiel v Poštovej banke
23. decembra 2007


Istrokapital zvýšil svoj podiel v Poštovej banke
Slovenská konsolidačná tak ukončila svoju akcionársku účasť v Poštovej banke


 


Spoločnosť Istrokapital SE zvýšila svoj podiel na základnom imaní v Poštovej banke na 93,8 %. Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia Poštovej banky a súhlasu Národnej banky Slovenska prekročila 66-percentný podiel v Poštovej banke. Centrálna banka vydala povolenie na základe marcovej žiadosti spoločnosti. Skupina Istrokapital SE tak zavŕšila svoj dlhodobo deklarovaný záujem o získanie rozhodujúceho vplyvu v Poštovej banke. Slovenská konsolidačná (SKo) tak ukončila svoju akcionársku účasť v Poštovej banke. Banka poukázala Slovenskej konsolidačnej za jej podiel 1,3 mld. Sk.


Národná banka Slovenska odsúhlasila Istrokapitalu postup pri vysporiadaní akcionárskej štruktúry, ktorý obsahoval žiadosť skupiny o prekročenie 66-percentného podielu v Poštovej banke. Na základe žiadosti a súhlasu akcionárov Poštovej banky sa mohol realizovať celý proces v zmysle Obchodného zákonníka tak, že sa súčasne znížilo a zvýšilo základné imanie banky. To na jednej strane vytvorilo podľa predsedu správnej rady Istrokapitalu Maria Hoffmanna všetkým akcionárom predpoklady na možnosť ukončenia akcionárskej účasti v banke prostredníctvom vzatia akcií z obehu. Na druhej strane za rovnakých podmienok ako Istrokapital SE zasa mohli všetci zvyšovať základné imanie banky úpisom akcií. „Túto možnosť využila Slovenská pošta, prostredníctvom ktorej sa štát aj naďalej podieľa na základnom imaní banky,“ povedal Hoffmann. Základné imanie Poštovej banky v súčasnosti predstavuje 2,489 mld. Sk. Skupina Istrokapital vstúpila do Poštovej banky v roku 1999.


Slovenská konsolidačná už od roku 2001 každoročne vo svojich plánoch deklarovala rozhodnutie nepodieľať sa na podnikaní bankového subjektu. Ako uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SKo Alexander Sako, strategickým cieľom konsolidačnej je spravovanie a vymáhanie pohľadávok verejného sektora. SKo podľa neho nebola zriadená a ani uspôsobená na podnikanie v bankovníctve. Po skončení reštrukturalizácie Poštovej banky v roku 2003 sa Slovenská konsolidačná rozhodla nepodieľať na investovaní, čo viedlo k zníženiu jej podielu z 55 % na 37 % a strate majority. Odchodom SKo sa účasť štátu v Poštovej banke neskončila. Prostredníctvom Slovenskej pošty, ktorá sa zúčastnila na zvýšení základného imania, kontroluje štát aj naďalej 5 % akcií Poštovej banky. To jej okrem iného umožňuje zvolávať valné zhromaždenie akcionárov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS